Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny riggtype kan gi viktige bidrag til økt utvinning

14.03.2012 OD oppfordrer rettighetshavere i Statoil-opererte utvinningstillatelser til å støtte Statoils planer om å ta i bruk en ny riggtype som er spesialtilpasset vedlikehold av havbunnsbrønner.

I et brev som er sendt til de aktuelle selskapene påpekes det at utvinning fra felt i produksjon er et viktig satsingsområde for Oljedirektoratet. En økende andel av oljeproduksjonen på norsk sokkel kommer fra havbunnsbrønner, og antallet brønner øker. Oljedirektoratet har registrert at det kan være utfordrende både å bore nye sidesteg fra havbunnsbrønnene og å drive vedlikehold.

”Derfor er Oljedirektoratet opptatt av at det blir funnet gode løsninger som kan bidra til at produksjonen fra havbunnsbrønner opprettholdes eller øker,” sier Torsten Bertelsen, direktør med ansvar for Norskehavet og Barentshavet.

Statoil har lenge arbeidet med en ny type rigg for havbunnsbrønner, en såkalt kategori B-rigg. Den er permanent utstyrt for kabel, kveilerør og tynnhullsboring og er spesialtilpasset brønnintervensjonskampanjer. En slik rigg kan brukes på flere felt med havbunnsbrønner. 

Bruk av en slik rigg vil bidra til å bedre riggkapasiteten, øke antallet havbunnsbrønner og dermed øke utvinningen fra havbunnsbrønner.

I brevet til rettighetshaverne ber Oljedirektoratet selskapene om å støtte Statoils prosjekt eller å presentere alternative tiltak eller prosjekter som kan gi tilsvarende effekt.

”Et samarbeid om den nye riggtypen på tvers av utvinningstillatelser anser vi for å være god ressursforvaltning,” sier Bertelsen.

 

Oppdatert: 14.03.2012