Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD behandler plan for utbygging av Bøyla – 24/9-9 S

05.06.2012 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for olje- og gassfunnet 24/9-9 S Bøyla i Nordsjøen. Produksjonsstart er planlagt til fjerde kvartal 2014.

Bøyla ligger i Alvheim-området, om lag 200 kilometer vest for Haugesund. Marathon Oil Norge AS er operatør for utbyggingen. Totale utvinnbare reserver i funnet er beregnet til om lag 23 millioner fat oljeekvivalenter, og det skal totalt investeres rundt 4,9 milliarder kroner.

Havdypet i området er om lag 120 meter. Etter planen skal Bøyla bygges ut med en brønnramme som skal knyttes opp mot Alvheim FPSO (floating production, storage and offloading) for videre transport og prosessering. Rettighetshaverne i Bøyla er Marathon Oil Norge (65 prosent), ConocoPhillips (20 prosent) og Lundin (15 prosent).

”Det er positivt at ressursene i Bøyla blir realisert og at rettighetshaverne tar sikte på å fase dem inn til Alvheiminnretningen. Oljen og gassen frå Bøyla vil bidra til en fortsatt god  utnyttelse av innretningen,” kommenterer Kjetil Aasoldsen, direktør for Nordsjøen sør.  

Planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift (PAD) består av en utbyggings- eller anleggsdel og en konsekvensutredningsdel. PUD/PAD skal sendes til OED og Arbeidsdepartementet (AD) med kopi til OD og Petroleumstilsynet (Ptil).

Ved PAD for gasstransport og -behandling, eller PUD hvor behandling av transport av gass i rør er inkludert, skal også Gassco ha en kopi. Det er OED som samordner behandlingen av planen. AD, OD og eventuelt Gassco gir sin vurdering til OED, mens Ptil gir sin vurdering til AD.

 

Oppdatert: 05.06.2012