Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD bidrar i arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak

11.05.2012 Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak legger i dag fram seks utredninger og en sluttrapport om havområdets miljøtilstand og betydningen området har for samfunnet og verdiskapingen.

”Dette arbeidet er viktig fordi det for første gang er  gjort en totalvurdering av miljøtilstanden til dette havområdet,” kommenterer Arne Holhjem, direktør for miljø og teknologi i Oljedirektoratet OD).

OD er med i faggruppen, som har representanter fra 14 etater og institutter. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak i 2013. De seks utredningene som faggruppen nå legger fram er det faglige grunnlaget for regjeringens arbeid med forvaltningsplanen.

Tidligere er det vedtatt forvaltningsplaner for Barentshavet og Norskehavet.

”Nordsjøen og Skagerrak er mer komplisert enn Barentshavet og Norskehavet. Området er utsatt for mer ytre miljøpåvirkning, og det er omgitt av høyt industrialiserte land på tre sider,” sier Holhjem.

OD har bidratt til sluttrapporten som legges fram i dag, i tillegg har etaten hatt ansvaret for sektorrapporten for petroleumsvirksomheten. OD er også med i to andre tverretatlige faggrupper – risikogruppen, som ligger under Miljøverndepartementet, og overvåkingsgruppen, som ligger under Kystverket. Disse gruppene arbeider med å styrke arbeidet med risikovurderinger og bidra til en bedre forståelse av utviklingen i alle havområdene  knyttet til akutt forurensning, og å bidra til å håndtere denne risikoen på en best mulig måte både sektorvis og samlet.

  • Les mer om arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak på Klifs nettsted >>

 

Oppdatert: 11.05.2012