Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD skal samle inn seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet

21.02.2012 Regjeringen har besluttet at OD skal kartlegge geologien i den nordøstlige delen av Norges nye havområde i Barentshavet.

Seismikkundersøkelsene skal etter planen begynne i sommer og fortsette inn i 2013. Dette vil gi viktig kunnskap om mulige olje- og gassressurser i dette området.

”Vi har svært lite kunnskap om geologien nordøst i Barentshavet. For å kunne si noe om ressurspotensialet, trenger vi flere data,” sier Sissel Eriksen, direktør for leting i Oljedirektoratet.

Den 15. september 2010 undertegnet Norge og Russland overenskomsten om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Avtalen trådte i kraft 7. juli 2011.

På norsk side har regjeringen satt i gang en åpningsprosess med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i den sørøstlige delen av Barentshavet.  Den geologiske kartleggingen startet i fjor sommer og fortsetter til sommeren.

Oljedirektoratet inngikk tidligere i år kontrakter om to fartøy som skal samle inn seismikk både i den sørøstlige delen av Barentshavet, i havområdet rundt Jan Mayen og i Nordland IV og V i disse i sommer.

”Planene om å kartlegge også den nordøstlige delen av Barentshavet gjør at vi trenger ytterligere kapasitet for å samle inn seismikk. Dette oppdraget er nå ute på anbud,” kommenterer Eriksen.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 21.06.2012