Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet 40 år

12.06.2012 14. juni er det 40 år siden Oljedirektoratet ble opprettet gjennom et vedtak i Stortinget.

Stortinget vedtok også at Oljedirektoratet skulle ligge i Stavanger, etter skarp konkurranse med byer som Bergen og Trondheim og etter spennende forhandlinger mellom stortingsrepresentanter fra ulike partier og fylker. I 1980 vedtok Stortinget at Oljedirektoratet også skulle ha et kontor i Harstad. I 2012 har direktoratet om lag 200 medarbeidere, av disse arbeider 12 ved Harstad-kontoret.

Da det ble funnet olje på norsk sokkel i 1969, mente mange, også i Oljedirektoratet, at det ville være over mot slutten av 1990-tallet. Alt tyder imidlertid på at Oljedirektortatet vil kunne markere adskillige runde tall utover i dette århundre.

I anledning 40-årsdagen har Oljedirektoratet utarbeidet en trykksak. Den inneholder noen artikler om saker og hendelser direktoratet har vært og er sterkt engasjert i.

Oljedirektoratet har hatt tre oljedirektører siden starten. Det begynte med geologen Fredrik Hagemann. Han ble avløst av den tidligere politikeren Gunnar Berge, før en geolog igjen satte seg i sjefstolen. I denne trykksaken er det intervjuer med alle tre.

Det finnes noen ganske få medarbeidere i OD som har vært med lenge. En som har vært sentral i svært mye av det direktoratet har arbeidet med i løpet av disse årene er Steinar Njå, som begynte i direktoratet i 1973. Han forteller om inntrykk, opplevelser og spennende arbeidsoppgaver.

Oljedirektoratets oppgave er å bidra til å skape mest mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten. Dette er en viktig drivkraft for medarbeiderne i direktoratet. Noen ganger opplever vi at vi lykkes bedre enn andre ganger. Oljedirektoratets største suksesshistorie er utviklingen av Troll Olje, altså utvinningen av olje fra de tynne oljelagene i dette enorme gassfeltet. Oljedirektoratet hadde en avgjørende rolle for å få dette til.

Vi har fått en annen veteran til å skrive artiklene i denne trykksaken. Journalist Arnt Even Bøe har fulgt petroleumsnæringen tett fra en av de avisene i Norge som i perioden har skrevet mest om næringen, nemlig Stavanger Aftenblad.

 

Oppdatert: 14.06.2012