Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

På ekspedisjon med luftputebåt

26.07.2012 Luftputebåten Sabvabaa har lagt ut på forskningstokt fra Svalbard til Nordpolen. Fram 2012-ekspedisjonen er den første - og nordligste – polarekspedisjonen med et slikt fartøy.

Gaute Hope (t.v.) og Yngve Kristoffersen

Gaute Hope (t.v.) og Yngve Kristoffersen er med på Fram 2012-ekspedisjonen med luftputebåten Sabvabaa (fra Inuit språket; flyter hurtig over ....) Bommen foran på båten er instrumentet som måler tykkelsen på isen.

 

Oljedirektoratet støtter ekspedisjonen økonomisk. Deltakerne i Fram 2012-ekspedisjonen er professor emeritus Yngve Kristoffersen (Nansen miljø- og fjernmålingssenter og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen) og student Gaute Hope (Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen).

”Ekspedisjonen har utført målinger av tykkelsen på isen på vei fra iskanten til området ved Nordpolen. Sør for 83 N er det mest is fra i fjor med en tykkelse på mellom en og halvannen meter,” skriver Yngve Kristoffersen i en e-post til Oljedirektoratet.

I tillegg til å måle tykkelsen på havisen, skal Sabvabaa samle inn seismiske data og ta geologiske prøver av havbunnen.

Den 12 meter lange og seks meter brede Luftputebåten Sabvabaa (fra inuit: flyter hurtig over...) ble satt på vannet fra fraktefartøyet Norbjørn ved iskanten på 80 50’ nord, 15 øst onsdag 18. juli.

”Det er en svært spesiell følelse å duve over isen på en luftpute, over råker og gjennom åpninger i skrugarder. Effektiv framdrift nordover er seks-sju knop når isforholdene er bra, og fire-fem knop når isen er brutt opp av mange skrugarder. Framdriften kan være en breddegrad per dag når sikten og isen er god,” skriver Kristoffersen.

Rundt 30 nautiske mil inne i isen traff ekspedisjonen på forskningsfartøyet Lance, hvor en gruppe biologer og unge forskere fra i alt 11 nasjoner drev biologisk prøvetaking av fauna og flora i is og vann. Arbeidet ledes av forsker Stig Falk-Pedersen.

Nord for 83 N økte hyppigheten av gammel is, og fra 84 20' N var det utelukkende is som er flere år gammel, skriver Kristoffersen. Værforholdene er karakterisert av mye tåke og dårlig sikt. Sabvaava er foreløpig kommet til 84 40' N, 13 Ø. Isbryteren Oden vil ankomme fredag 3. august, og fartøyene fortsetter da sammen videre nordover til arbeidsområdet for havbunnsundersøkelser et stykke forbi Nordpolen.   

Isbjørn

Ekspedisjonen har møtt på både sel og isbjørn på toktet nordover.

 

Kart

Polhavet består av de to dyphavsbassengene Amerasiabassenget og Eurasiabassenget, som er adskilt av Lomonosovryggen. Området for årets datainnsamling med Sabvabaa er markert med en hvit ramme.

 

Oppdatert: 02.08.2012