Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

På plass i Sør-Sudan

05.07.2012 I sommer flytter oljemyndighetene i Sør-Sudan inn i nye lokaler i hovedstaden Juba. Kontoret er finansiert av norske bistandsmidler og delvis utsmykket av lokale skolebarn.

”Jeg og en delegasjon fra norske myndigheter var med oljedirektør Muhamed Lino Benjamin på skolebesøk. Barna fikk i oppdrag å tegne verdiene til det sørsudanske oljedirektoratet (Minstry of Petroleum and Mining, MPM),” forteller Gunnar Søiland, Oljedirektoratets prosjektkoordinator for Sør-Sudan, som også fikk være med og tegne.

MPMs fem verdier er

  • at miljøet skal beskyttes
  • at det skal være trygt å arbeide i oljenæringen
  • nulltoleranse for korrupsjon
  • at petroleumen skal brukes på en best mulig måte for samfunnet
  • at alle skal ha samme muligheter


Gunnar Søiland (OD) diskuterer verdier med sørsudanske skolebarn.

Skolebesøk: Gunnar Søiland (OD) diskuterer verdier med sørsudanske skolebarn. Til venstre Mona Wahlen (Petrad), til høyre oljedirektør Muhamed Lino Benjamin.
(Foto: Ole Ekern)


Langsiktig samarbeid

Siden januar 2012 har Oljedirektoratet og stiftelsen Petrad samarbeidet med Ministry of Petroleum and Mines i Sør-Sudan. Det arbeides nå med en langsiktig bistandsavtale. I tillegg bruker OD konsulenter.

Gunnar Søiland koordinerer arbeidet for OD, og trekker inn andre når det er behov for det. OD og Petrad har arrangert seminarer og kurs i det østafrikanske landet, og OD har også ledet et prosjekt innen økt oljeutvinning (IOR).

I likhet med OD har Petrad vært engasjert i landet siden 2005. Stiftelsen arbeider med kapasitetsbygging, og tilbyr kurs, seminarer og veiledning. Men kanskje den viktigste oppgaven er å være til stede når teori skal settes ut i praksis:

”Implementering er et nøkkelord for det vi holder på med. Vi hjelper dem med å identifisere behovene sine – og støtter dem når de skal løse utfordringene selv,” kommenterer Mona Wahlen, prosjektleder i Petrad.

Store oljereserver
Sør-Sudan består av mange tradisjonelle stammesamfunn, og har i underkant av 8,3 millioner innbyggere. Landet er nesten dobbelt så stort som Norge, og preges av tropiske skoger, sumper og gressland.

I grenseområdene mellom Sør-Sudan og Sudan er det betydelige oljeforekomster. Mesteparten av reservene som tilhørte det opprinnelige Sudan – om lag 75 prosent – ligger i den delen som ble Sør- Sudan. Fram til i vinter produserte landet rundt 350.000 fat olje daglig. Den ble eksportert til markedet i en rørledning gjennom Sudan.

Uenigheten om hvor mye Sør-Sudan skal betale for at oljen deres skal fraktes gjennom oljerørledninger gjennom Sudan til Rødehavet, gjorde at Sør-Sudan sluttet å produsere og transportere olje den 22. januar i år. Produksjonsstansen har gitt vesentlig mindre penger i statskassen.

Mange utfordringer
Gunnar Søiland mener at det er viktig at sørsudanerne nå bruker tiden på å etablere en god statsforvaltning av oljevirksomheten. Det innebærer blant annet lovverk, retningslinjer for tildeling og oppfølging av utvinningstillatelser, datasystemer som kan holde orden på informasjonen om funn og felt samt kompetanse til å stille krav til selskaper som skal bygge ut nye felt.

Etter flere tiår med borgerkrig og indre uroligheter er Sør-Sudan blant de fattigst og minst utviklede landene i verden. Ifølge FN lever om lag 50 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen. I 2010 gikk bare seks prosent av barna i Sudan (inkludert Sør-Sudan) på skole – men en mye lavere andel fullførte.

Landet har også verdens høyeste svangerskapsdødelighet (2054 per 100.000 fødsler), og bare en kvalifisert jordmor per 30.000 mennesker. Grunnleggende infrastruktur som vann, veier, avløp og elektrisitet er ikke på plass for folk flest. Ifølge Søiland er bare 100 kilometer av landets veier asfaltert.

 

Oppdatert: 05.07.2012