Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Samler inn seismikk i Barentshavet sørøst

23.04.2012 Fra 26. april skal Oljedirektoratet samle inn 2D-seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet.

M/V Artemis Atlantic

Innsamlingen, som skal utføres av fartøyet M/V Artemis Atlantic, skal pågå fra seks til åtte uker.

Totalt skal det samles inn om lag 6000 kilometer seismikk i dette området.

”Fartøyet ble mobilisert i Aberdeen før helga. Nå er det på vei nordover med to følgefartøy,”

forteller Lars Jensen, Oljedirektoratets prosjektleder for sommerens seismikkinnsamling.

”Følgefartøyene er med også av sikkerhetsmessige grunner. Seismikken skal samles inn langt til havs, og vi må ha en god beredskap hvis det skjer noe med utstyret eller besetningen på skipet.”

Også i fjor sommer samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet,

i tidligere omstridt område mot grensen til Russland.

”Da gjorde vi en generell kartlegging. Denne gangen går vi mer detaljert til verks, og skal innsamle data også på prospektnivå,” kommenterer Jensen, som ikke forventer at innsamlingen kommer i konflikt med fiskerier:

”Vi forventer at det pågår minimalt med fiske såpass langt til havs på denne tiden av året.”

Oljedirektoratet samler inn seismikk på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Midlene til innsamlingen er bevilget over statsbudsjettet for 2012.

Resultatene fra innsamlingen blir en del av faktagrunnlaget når Stortinget skal ta stilling til om disse områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

I sommer skal Oljedirektoratet samle inn totalt 30 000 kilometer seismikk i Barentshavet, utenfor Jan Mayen og i områdene Nordland IV og V.

 

Oppdatert: 23.04.2012