Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Samler inn seismikk ved Jan Mayen

05.06.2012 Fra i dag, 5. juni, skal Oljedirektoratet samle inn 2D-seismikk utenfor Jan Mayen.

M/V Nordic Explorer

Innsamlingen, som skal utføres av fartøyet M/V Nordic Explorer, skal pågå fram til begynnelsen av august.

Etter planen skal det totalt samles inn om lag 9200 kilometer (63 linjer) seismikk i dette området.

Fartøyet ble mobilisert i Torshavn på Færøyene før helga. Det er nå på plass ved Jan Mayen med tre følgefartøy.

”Følgefartøyene er med, også av sikkerhetsmessige grunner. Seismikken skal samles inn langt til havs, og vi må ha en god beredskap hvis det skjer noe med utstyret eller besetningen på skipet,” sier Lars Jensen, Oljedirektoratets prosjektleder for sommerens seismikkinnsamling.

Også i fjor sommer samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i havområdene utenfor Jan Mayen. Da ble det samlet inn om lag 3100 linjekilometer.

”Vi har lite data fra denne delen av sokkelen, og mesteparten er av eldre årgang. Nå går vi systematisk til verks for å få kartlagt området bedre,” kommenterer Jensen.

Oljedirektoratet samler inn seismikk på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Midlene til innsamlingen er bevilget over statsbudsjettet for 2012.

Resultatene fra innsamlingen blir en del av faktagrunnlaget når Stortinget skal ta stilling til om disse områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet.

I sommer planlegger Oljedirektoratet å samle inn totalt 29 000-30 000 kilometer seismikk i Barentshavet, utenfor Jan Mayen og i områdene Nordland IV og V.

 

Oppdatert: 05.06.2012