Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sju nye funn så langt i år

03.07.2012 Per 30. juni er 19 letebrønner påbegynt på norsk sokkel i år. Av disse er 13 undersøkelsesbrønner og seks avgrensningsbrønner. Det er gjort sju nye funn. Fire av disse i Nordsjøen, to i Norskehavet og ett i Barentshavet.

”Det er gledelig at det er gjort sju funn – og tre av disse er forholdsvis store,” kommenterer oljedirektør Bente Nyland.

”Jeg registrerer at nye boringer kommer seint i gang og at det er et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel,” legger hun til.

I første halvår 2011 ble det boret 21 letebrønner og gjort åtte funn. Årsakene til at det så langt i år er boret færre letebrønner, er blant annet at nye boringer kommer sent i gang fordi pågående boreoperasjoner tar lengre tid enn beregnet. Funnbrønnene i år har vært mer kompliserte og dermed tatt lengre tid å fullføre enn fjorårets brønner, blant annet som følge av testing og utvidet datainnsamling.

Nye rigger kommer også senere i gang enn planlagt, og dette får konsekvenser for antallet nye brønner i et stramt riggmarked. 

Nordsjøen

Det er gjort fire funn i Nordsjøen. Tre av disse innholder olje og ligger i nordlig del, mens det siste er et gass/kondensatfunn påvist i brønn 2/4-21 sør i Nordsjøen. De to største og mest lovende er oljefunnet gjort av Wintershall i brønn 35/9-7 (prospektet ”Skarfjell”) i Gjøaområdet, og gass/kondensatfunnet i brønn 2/4-21 (prospektet ”King Lear”) operert av Statoil sør i Nordsjøen i Ekofiskområdet.  Boreoperasjonen her er ennå ikke avsluttet og funnet er ikke avgrenset. Men de foreløpige boreresultatene indikerer interessante gassvolumer med henblikk på å bygge ny infrastruktur i området.  Det er også vurdert å bore andre prospekter i området. 

Norskehavet

I Norskehavet er det påvist gass i brønn 6507/7-15 S (prospektet ”Zidane 2”), operert av RWE Dea i nærheten av Heidrunfeltet. Mærsk har gjort et oljefunn i brønn 6406/3-9 (prospektet ”T–Rex”). Funnet er lite. Det er under evaluering og foreløpig uten ressurstall.  

Barentshavet

I Barentshavet har Statoil gjort et olje- og gassfunn i brønn 7220/7-1 (prospektet ”Havis”) like ved Skrugardfunnet. Det er det største funnet som er gjort på norsk sokkel i år.

 

Utvinnbare ressurser i nye funn 2012. Foreløpige ressurstall: lavt-høyt estimat

Brønn

Operatør

Hydrokarbon
typer

Olje/
kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

2/4-21
(King Lear)

Statoil Petroleum AS

Gass/
kondensat

11-32

 

30/6-28 S

Statoil Petroleum AS

Olje

2,0-3,0

 

33/12-9 S 

Statoil Petroleum AS

Olje

0,3-1,1

 

35/9-7
(Skarfjell)

Wintershall Norge AS

Olje

10-25

 

6406/3-9

Maersk Oil Norway AS

Olje

 

 

6507/7-15 S
(Zidane -2)

RWE Dea Norge AS

Gass

 

4-13

7220/7-1
(Havis)

Statoil Petroleum AS

Olje/gass

26-44

4-6

Oppdatert: 08.07.2015