Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Leting

16.01.2012 I løpet av 2011 ble det gjort 22 nye funn på norsk kontinentalsokkel. Det er seks flere enn i 2010. 16 av funnene ble gjort i Nordsjøen, tre i Norskehavet og tre i Barentshavet.

52 letebrønner ble påbegynt og 54 avsluttet. 36 av de 52 påbegynte letebrønnene var undersøkelsesbrønner, mens de gjenværende 16 var avgrensningsbrønner. Dette var en økning fra 2010.


Størst aktivitet i Nordsjøen

Leteaktiviteten har vært størst i Nordsjøen, hvor 34 letebrønner ble påbegynt. De beste og også mest overraskende resultatene har kommet i områdene øst for Utsirahøyden i midtre del av Nordsjøen.

Flere avgrensningsbrønner ble boret i funnet 16/2-6 ”Avaldsnes”, som i 2010 påviste olje i intra-Draupneformasjonen i jura. Brønnresultatene viser at funnet er en del av samme strukturkompleks hvor Statoil påviste olje i brønn 16/2-8 ”Aldous Major South” i 2011. Funnet ”Avaldsnes/Aldous” står nå fram som et av største som er gjort på norsk sokkel, og det er forventet stor avgrensningsaktivitet i området i 2012.  

Ellers var funnene i Nordsjøen gjennomgående små. I området nord for ”Aldous Major South” har Statoil kun påvist mindre mengder olje i et dårlig tynt utviklet reservoar i undersøkelsesbrønn 16/2-9 S i øvre jura. Lenger vest har Lundin avgrenset den nordlige delen av funnet16/1-8 ”Luno”, som ble påvist i 2007 med brønnene 16/1-15 og 15 A. Brønnene har påvist tilleggsressurser til Lunofunnet.

Sør i Nordsjøen er det gjort ett oljefunn og to gassfunn. Centrica har påvist olje i undersøkelsesbrønn 8/10-4 S like øst for Ulafeltet. Funnet er gjort i Ulaformasjonen i øvre jura, og avgrenset av brønn 8/10-4 A. Sørvest for Ulafeltet har ConocoPhillips gjort to mindre gassfunn i brønnene 7/11-12 S og A, også i Ulaformasjonen.  

I Sleipnerområdet har Statoil gjort to mindre funn. Selskapet har påvist gass/kondensat i Tyformasjonen i paleocene i brønn 16/7-10 sør i området, og olje i brønn 15/6-12 i Huginformasjonen nord for funnet Dagny. Øst for dette området har Noreco funnet mindre mengder olje i jura i brønn17/6-1. Dette funnet er lite, og lokalisert i et relativt lite utforsket område i østlig del av Nordsjøen.

Lenger nord, like ved Alvheimfunnet, har Marathon gjort et oljefunn i Hermodformasjonen  i paleocene i brønn 24/9-10 S. I tillegg har selskapet påvist olje i øvre jura i brønn 25/10-11 vest for Balderområdet. Begge funnene er små.

Sør for Osebergfeltet har Statoil gjort to oljefunn. De er gjort i brønnene 30/11-8 S og A i Brentgruppen i jura. Lenger nord i Gullfaksområdet har Statoil gjort fire nye funn. Sørvest for Gullfaksfeltet ble det påvist gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A i Brentgruppen i jura reservoarbergarter. Like sør for feltet Gullfaks Sør fant selskapet gass/kondensat i brønnene 34/10-53 S og A, også i Brentgruppen.  

Nordvest i Nordsjøen har BG Norge påvist olje i brønn 34/3-3 S i Cookformasjonen i jura. Funnet er produksjonstestet og ble avgrenset med brønn 34/3-3 A. Funnet ligger like ved Knarrfeltet, som også er operert av BG Norge.
 

Tre funn i Norskehavet

I Norskehavet et det gjort tre nye funn i nærheten av feltene. Det største ble påvist av Total, i brønn 6607/12-2 S like nord for Alvefunnet. Brønnen påviste olje og gass både i Lyrformasjonen i tidlig kritt og i Fangstgruppen i jura.

Lenger sør - like vest for Mikkelfeltet - påviste OMV gass i to nivåer i henholdsvis Rogn- og Garnformasjonen i brønn 6407/5-2 S i jura. Lenger nord, like sør for Nornefeltet, har Det norske oljeselskap påvist olje og gass i Tilje- og Åreformasjonen i jura/trias i undersøkelsesbrønn 6508/1-2. Begge disse funnene er små.

Det ble boret en brønn i dypvannsområdene i Norskehavet, nord for funnet 6603/12-1 ”Gro”. Undersøkelsesbrønn 6604/2-1 ble boret av BG Norge for å teste Springarformasjonen i øvre kritt. Det ble ikke påvist hydrokarboner i brønnen.  


Tre funn i Barentshavet


Boreresultatene i Barentshavet har vært gode i 2011. Tre nye funn er gjort: Ett olje- og to gassfunn. Statoil påviste olje og gass i brønn 7220/8-1 ”Skrugard”, omlag 110 kilometer nord for Snøhvitfeltet, vest for Loppahøyden. Det ble funnet olje og gass i Støformasjonen og olje i Nordmelaformasjonen i jura. 25 kilometer nord for Snøhvitfeltet har Lundin påvist gass i brønn 7120/2-3 S. Det ble funnet gass i tre forskjellige nivåer i Kolmule- og Knurrformasjonen i kritt, og i Støformasjonen i jura.

Det nordligste funnet i Barentshavet er påvist 250 kilometer nord for Melkøya. Her fant Total gass i brønn 7225/3-1 ”Norvarg” i flere nivåer i jura og kritt. En vellykket formasjonstest ble gjennomført i øvre del av Kobbeformasjonen i trias reservoarbergarter.     

Antallet påbegynte letebrønner i 2012 antas å ligge mellom 50 og 55.

I tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2010 ble det tildelt 50 utvinningstillatelser. Selskapene viste stor interesse for TFO 2011, som er planlagt tildelt i første kvartal i år. 


Utvinnbare ressurser i nye funn
.
Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat
 

Utvinnbare ressurser i nye funn. Foreløpige ressurstall: lavt-middels-høyt estimat 

 

Oppdatert: 16.01.2012