Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seismikk

16.01.2012 Oljedirektoratet samlet inn 11 500 kilometer todimensjonal (2D) seismikk i det nye norske havområdet i den sørøstlige delen av Barentshavet sommeren 2011. Det ble også samlet 3061 kilometer 2D-seismikk rundt Jan Mayen og 230 kilometer på Mørerandhøgda vest i Norskehavet.

Innsamlingen av seismikk i den sørøstlige delen av Barentshavet og rundt Jan Mayen avsluttes i sommer. Det er Stortinget som har pålagt Oljedirektoratet å samle seismikk i områdene som et ledd i en prosess med henblikk på å åpne dem for petroleumsvirksomhet.

Stortinget har i tillegg pålagt Oljedirektoratet å samle inn seismiske data i havområdene Nordland IV og V til sommeren.

Mørerandhøgda

Seismikkinnsamlingen på Mørerandhøgda var en forberedelse til boring av grunne brønner, som et ledd i Oljedirektoratets kartlegging av området. Det er ikke vedtatt når de skal bores. De grunne brønnene kan gi mer kunnskap om hva som skjuler seg under lagene av basalt eller lava (sub-basalt) nordvest i Norskehavet.


Seismikk i 2011

For øvrig har petroleumsindustrien samlet inn 65 739 kilometer 2D-seismikk og 46 883 kvadratkilometer 3D-seismikk på norsk sokkel i 2011. Størst var aktiviteten i Barentshavet, med 76 prosent av 2D-seismikken og 55 prosent av 3D-seismikken. I Norskehavet ble 22 prosent av 2D- og 21 prosent av 3D-seismikken samlet inn. I Nordsjøen ble bare to prosent av 2D-seismikken og 24 prosent av 3D-seismikken samlet inn.

Sameksistens

De siste årene er det gjennomført flere tiltak for å ivareta sameksistensen mellom petroleumsvirksomheten og fiskeriene. Et av tiltakene er kurs for fiskerikyndige personer, som skal være om bord på seismikkfartøyet i forbindelse med datainnsamling. Det er planlagt et nytt kurs for fiskerikyndige våren 2012.

 

Oppdatert: 25.01.2012