Tolv funn på norsk sokkel i 2012

18.12.2012 Hittil i år er det gjort 12 funn på sokkelen, seks i Nordsjøen og tre i Barentshavet og Norskehavet.

Totalt 27 undersøkelsesbrønner er avsluttet. Dette gir en funnsuksess på 44 prosent.

Så langt er 42 letebrønner påbegynt og 38 avsluttet.  Antallet påbegynte letebrønner er 10 færre enn i fjor, og færre enn Oljedirektoratet antok i begynnelsen av året.

Av de påbegynte brønnene er 27 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner. 30 av letebrønnene er boret i Nordsjøen, sju i Norskehavet og fem i Barentshavet.

I prognosen som ble lagt fram i januar, ble det anslått at tallet på letebrønner kom til å ligge mellom 50 og 55. At tallet ble lavere skyldes i hovedsak et stramt riggmarked og at enkelte boreoperasjoner har tatt lengre tid enn planlagt.

Statoil har boret 11 letebrønner, og er den operatøren som har boret mest. Deretter følger Lundin med sju og Wintershall med seks. Det norske har boret fire brønner mens Eni og Total begge har boret to. BP, Centrica, Dong, Faroe, Lotos, Mærsk, Noreco, RWE Dea, Suncor og Talisman har alle boret en brønn hver.

En oversikt over årets letebrønner finnes her på Oljedirektoratets faktasider.

Mer informasjon om leteaktiviteter og funn blir lagt fram på Oljedirektoratets pressekonferanse om Sokkelåret 2012, fredag 11. januar klokken 10.00.

 

Oppdatert: 18.12.2012