Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Venteliste til kurs for fiskerikyndige

21.02.2012 25 personer har meldt seg på kurset for fiskerikyndige som avvikles i Bergen i midten av mars. Kurset er fulltegnet, og flere står på venteliste.

Illustrasjon: Lars Falck JørgensenDet er Oljedirektoratet (OD) og Fiskeridirektoratet (Fdir) som arrangerer kurset – et kurs  som er obligatorisk for alle som skal jobbe som fiskerkyndig på seismikkfartøy på norsk sokkel.

”Det er gledelig at så mange vil på kurs. De fiskerikyndige gjør en svært viktig jobb når seismikkfartøy og fiskere er på jobb i samme farvann,” sier Jan Stenløkk, som er faglig ansvarlig for kurset i OD.

Alle fartøy som samler inn seismikk på norsk sokkel skal ha en fiskerikyndig person om bord. Hensikten med den obligatoriske kursingen – som første gang ble gjennomført i 2009  – er å gjøre de fiskerikyndige i stand til å gjøre en enda bedre jobb på havet.

Seismikknæringen skal alltid vike når det pågår et aktivt fiske i et område. Den fiskerikyndiges jobb er å forhandle fram smidige løsninger for hvordan begge parter kan få gjort jobben sin. Han har imidlertid bare rådgiverne myndighet; blir ikke partene enige, kan Kystvakten kobles inn.

”Men det skjer meget sjelden,” sier Stenløkk. 

Kurset er ett av flere tiltak som er iverksatt av myndighetene for å bedre sameksistensen mellom fiskeriene og seismikknæringen.

”Kurset går over tre dager. Deltakerne får en bred innføring i hvordan det er å jobbe som fiskerikyndig, de får opplæring i lov- og regelverk og de får gode råd om konflikthåndtering. Geologi, kommunikasjon og fiskeatferd er andre tema som blir gjennomgått,” sier Stenløkk.

Kursholderne er ansatt i OD og Fdir. I tillegg bidrar folk fra Kystvakta, Havforskningsinstituttet, en fiskerikyndig og en psykolog.

Kursdeltakerne må avlegge skriftlig prøve – også i engelsk – for å bli godkjent. To år er gått siden forrige kurs runde – i 2009 besto like i overkant av 100 personer kurset. Tilbakemeldingene i etterkant har vært gode:

”Opplæringen har hatt positiv effekt, hører vi. Det merkes at folk har vært på kurs, de har fått bedre forståelse for sin egen rolle, dessuten er kvaliteten på innrapporteringen blitt mye bedre,” kommenterer Stenløkk.

For å bli fiskerikyndig, må du minst ha løst navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse C eller tilsvarende. I tillegg må du ha bakgrunn som fisker og dokumentert kunnskap om fiskeriaktiviteten i ett eller flere av de farvannene der seismiske fartøy opererer – sør for 62 grader nord, mellom 62 og 67 grader nord og nord for 67 grader nord.

Du må også beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, herunder fiskerifaglig og maritim fagterminologi.

Det er Fiskeridirektoratet som godkjenner de fiskerikyndige.

”Min erfaring er at de fiskerikyndige er meget oppegående folk. Her er alt fra erfarne fiskere til loser og styrmenn på cruiseskip,” sier Stenløkk.

 

Oppdatert: 21.06.2012