14 nye fiskerikyndige

15.01.2013 Etter Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratets kurs i desember ble 14 personer godkjent som fiskerikyndige på seismikkfartøy.

Per i dag er 139 personer godkjent som fiskerikyndige.

Petroleumsregelverket krever at en fiskerikyndig person skal være om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser når det er nødvendig av hensyn til fiskeriaktiviteten i området. Hensikten er å forebygge konflikt mellom seismisk datainnsamling og fiskerier.

De fiskerikyndige har en viktig rolle for å forebygge konflikter på havet og være rådgivere for seismikkfartøyet.

Oppdatert: 25.07.2017