Arealavgift – fastsettelse av nye satser

01.10.2013 OD har i henhold til petroleumsforskriften paragraf 39 femte ledd fastsatt nye satser for arealavgift gjeldende fra 1. januar 2014.

Satsene for arealavgift er i tråd med forslaget som har vært på høring hos alle operatører. De nye satsene i Pf  paragraf 39, første ledd skal etter utløpet av den periode som er fastsatt etter loven paragraf 3-9 første ledd første punktum være:

  • Første år: kr. 34 000 per km2
  • Andre år: kr. 68 000 per km2
  • Etterfølgende år: kr. 137 000 per km2 per år

Ved beregning av avgiften avrundes arealet til nærmeste hele km2. Utvinningstillatelser som er stratigrafisk delt skal betale arealavgift for det området som utvinningstillatelsen dekker på havbunnen.

Oppdatert: 17.01.2018