Arrangerer kurs for fiskerikyndige

23.09.2013 Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige i november.

Havforskningsinstituttet og Kystvakten kommer også til å bidra. Kurset har maksimalt 25 plasser, og det blir trolig fulltegnet. Vær derfor rask med å melde deg på.


Tid og sted:
Kurset blir avholdt 12. til 14. november på Best Western Hotell Hordaheimen i Bergen.


Kostnader:
Egenandelen på kurset er 5 000 kroner. Reise og overnatting i enkeltrom med frokost (725 kroner per natt) kommer i tillegg.


Inntakskrav:

Kandidaten skal

  • som minimum ha løst navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse C eller tilsvarende.
  • dokumentere å ha vært aktiv fisker i minst tolv måneder til sammen i løpet av de siste fem årene.
  • dokumentere kunnskap om fiskeriaktiviteten i ett eller flere av de farvannene der det seismiske fartøyet skal operere, sør for 62 grader nord, mellom 62–67 grader nord og nord for 67 grader nord.
  • beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, herunder fiskerifaglig og maritim fagterminologi.

Dokumentasjon om praksis og kunnskap om fiskeriaktivitet skal framgå gjennom en bekreftelse av ansettelsesforholdet til ett eller flere spesifikke fiskefartøy. Dette skal bekreftes av skipper eller reder. Dersom en selv er skipper, skal dette bekreftes av reder. Dersom en selv er både skipper og reder, kan en selv bekrefte forholdet.


Bekreftelsen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Fartøynavn med fiskeriregistreringsmerke og kallesignal
  • Stilling om bord
  • Tidsperiode(r)
  • Angivelse av fiskeri fartøyet har deltatt i og geografisk område, innenfor angitte tidsperioder

Kurset vil bli avsluttet med en skriftlig prøve samt en muntlig engelsk språktest. For å bli godkjent fiskerikyndig, må den skriftlige prøven og språktest være bestått.


Søknadsskjema:

Søknadsskjemaet kan lastes ned her, eller du får det tilsendt ved henvendelse til Inger-Helene Dahl, tlf. 51 87 63 57.

Dokumentasjon om navigasjonssertifikat, praksis som fisker og kunnskap om fiskeriaktiviteten må legges ved søknaden.


Søknadsfrist:

21. oktober

Kontaktpersoner:


Inger-Helene Dahl, tlf. 51 87 63 57

Jan Stenløkk, tlf. 51 87 67 56

 

Oppdatert: 16.10.2013