Behandler plan for utbygging av Oseberg Delta fase 2

25.06.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Delta fase 2.

Deltastrukturen ligger rundt 14 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter i Nordsjøen. Strukturen ligger innenfor Oseberg area unit, hovedsakelig i blokk 30/9 i utvinningstillatelsene 79 og 104, hvor Statoil er operatør.

Oseberg Delta er tidligere bygd ut med en havbunnsramme knyttet opp mot Oseberg feltsenter, og har i dag to produksjonsbrønner.  

Ved Oseberg Delta fase 2 bygges Delta ytterligere ut med to nye havbunnsrammer, og drivmekanismen endres fra trykkavlastning til delvis trykkvedlikehold basert på gassinjeksjon. Det meste av den injiserte gassen blir solgt i en seinere fase.

Også de to nye havbunnsrammene knyttes opp mot Oseberg feltsenter via eksisterende Delta havbunnsramme.  For å transportere gass til injeksjon fra Oseberg til Delta, gjenbrukes det ene av de to rørene som per i dag frakter gassen fra Tune til Oseberg.

Prosjektet innebærer investeringer i underkant av 8 milliarder kroner, og forventet produksjon er 4,6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 7,7 milliarder Sm3 gass. Olje- og gassvolumene vil i ODs neste ressursregnskap framkomme som økte reserver på Oseberg, siden Oseberg Delta ikke blir betraktet som et eget felt.  Etter planen skal produksjonen fra Oseberg Delta fase 2 starte i 2015.

Rettighetshaverne i Oseberg area unit og dermed også for utbyggingen av Oseberg Delta er Statoil, Petoro, Total E&P Norge AS og ConocoPhillips Skandinavia AS.         

 

 

Oppdatert: 25.06.2013