Behandler plan for utbygging av Oseberg Delta fase 2

25.06.2013 Oljedirektoratet har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Delta fase 2.

Deltastrukturen ligger rundt 14 kilometer sørvest for Oseberg feltsenter i Nordsjøen. Strukturen ligger innenfor Oseberg area unit, hovedsakelig i blokk 30/9 i utvinningstillatelsene 79 og 104, hvor Statoil er operatør.

Oseberg Delta er tidligere bygd ut med en havbunnsramme knyttet opp mot Oseberg feltsenter, og har i dag to produksjonsbrønner.  

Ved Oseberg Delta fase 2 bygges Delta ytterligere ut med to nye havbunnsrammer, og drivmekanismen endres fra trykkavlastning til delvis trykkvedlikehold basert på gassinjeksjon. Det meste av den injiserte gassen blir solgt i en seinere fase.

Også de to nye havbunnsrammene knyttes opp mot Oseberg feltsenter via eksisterende Delta havbunnsramme.  For å transportere gass til injeksjon fra Oseberg til Delta, gjenbrukes det ene av de to rørene som per i dag frakter gassen fra Tune til Oseberg.

Prosjektet innebærer investeringer i underkant av 8 milliarder kroner, og forventet produksjon er 4,6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje og 7,7 milliarder Sm3 gass. Olje- og gassvolumene vil i ODs neste ressursregnskap framkomme som økte reserver på Oseberg, siden Oseberg Delta ikke blir betraktet som et eget felt.  Etter planen skal produksjonen fra Oseberg Delta fase 2 starte i 2015.

Rettighetshaverne i Oseberg area unit og dermed også for utbyggingen av Oseberg Delta er Statoil, Petoro, Total E&P Norge AS og ConocoPhillips Skandinavia AS.         

 

 

Oppdatert: 25.06.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).