Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Diskos-kontrakter til CGG

15.11.2013 Oljedirektoratet og oljeselskapene i Diskos-gruppen har tildelt kontrakter for programvare og drift av Diskos-databasene til CGG.

Kontraktene gjelder for perioden 2015 til 2020.

Kontraktstildelingen er et resultat av en omfattende offentlig anskaffelsesprosess, hvor selskaper i hele EØS-området var invitert til prekvalifisering. Det ble tildelt en kontrakt for hver av modulene Seismikk, Brønn og Produksjon. CGG vant fram med det beste tilbudet på alle tre moduler

Diskos er en felles løsning for lagring og distribusjon av seismikkdata, brønndata og produksjonsdata fra norsk sokkel. Databasen ble satt i drift i 1995 som et samarbeid mellom Oljedirektoratet, Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum. Det er i dag 56 oljeselskaper i Diskos-samarbeidet, i tillegg til en rekke serviceselskaper og alle norske universiteter.

Formålet med Diskos er å effektivisere dataforvaltningen for både myndighetene og oljeselskapene ved en felles elektronisk lagring og distribusjon av slike data. Løsningen ivaretar kravene i det norske regelverket til taushetsplikt, lovregulert innsyn i offentlig informasjon og selskapenes rapporteringsplikt. Databasene sikrer også langsiktig lagring og vedlikehold av slike data.

Diskos inneholder i dag nærmere 600 Terrabyte digitale seismikk, brønn- og produksjonsdata fra norsk sokkel, og det er forventet en betydelig vekst i datamengdene i årene framover. Dataene i Diskos-databasene er tilgjengelige gjennom et sikkert høyhastighets datanettverk.

CGG vil sammen med samarbeidspartnerne Kadme og Evry benytte sine eksisterende løsninger i tillegg til spesialtilpasset ny programvare. Dataene vil bli lagret i Green Mountain på Rennesøy i Rogaland, som er en framtidsrettet og miljøvennlig løsning for lagring av store datamengder.

Kontrakten er verd flere hundre millioner kroner, men verdien vil avhenge av hvor mye data som lastes inn og tas ut fra løsningen. Kontrakten vil gi store besparelser for oljeselskapene og myndighetene.


Kontaktperson i OD:
Eric Toogood, Diskos manager, tlf. 51876056

 

Oppdatert: 26.11.2013