FORCE forener krefter i Stavanger

30.04.2013 Kommunikasjon og samarbeid mellom petroleumsindustrien og akademiske fagmiljøer i Norge og Danmark er tema på seminaret Joining Forces, som arrangeres i Stavanger i mai.

Seminaret er i regi av samarbeidsforumet FORCE og for FORCE medlemsbedrifter. Representanter fra instituttene  vil presentere sin kompetanse og forskningsaktiviteter. Foredragsholderne fra industrien vil si noe om framtidige utfordringer og behov for samarbeid med forskningsmiljøene.

"Oljedirektoratet mener det er viktig å ha god dialog med universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter innen leting og økt oljeutvinning. Disse temaene er svært relevante for norsk sokkel," sier Eva Halland, som er prosjektleder for FORCE og seniorgeolog i Oljedirektoratet.

Seminaret arrangeres hos Oljedirektoratet 22. og 23. mai.

Oppdatert: 30.04.2013