Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Faktaheftet 2013 er klart

26.04.2013 Faktaheftet 2013 om norsk petroleumsverksemd er klart. Det blir publisert både på nett og i trykt utgåve.

I heftet kan ein lese om hovudtrekka i norsk petroleumspolitikk og verksemda på norsk sokkel.

Det var ved årsskiftet 76 felt i produksjon på norsk sokkel. Seks nye felt blei sette i produksjon i 2012. 13 felt er under utbygging, og til saman 30 felt og funn er i planleggingsfasen.

Tolv felt på norsk sokkel er stengde ned. Ingen felt ble stengde ned i 2012.

Alt dette blir omtala i faktaheftet 2013. Utgjevarar er Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

 

Oppdatert: 16.06.2015