Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økt EOR-satsing i Force-regi

04.11.2013 På et Force-seminar 6. og 7. november skal petroleumsingeniører utveksle erfaringer med EOR-prosjekter på felt samt dele ideer og ny kunnskap.

EOR Competence Building Workshop arrangeres i Stavanger. Seminaret skal styrke kompetansen innen EOR (Enhanced Oil Recovery).

Det er et mål å få til etablering av profesjonsnettverk på tvers av selskapene som er representert. På seminaret skal erfaringene fra Snorre-feltet, Foam Assisted Water-Alternating-Gas og Silicate Field Pilot, presenteres. Blant foreleserne er forskningsdirektør Arne Skage, Universitetet i Bergen og Tore Blaker, Statoil.

14 november arrangerer Force endagsseminaret Late Life – Max Recovery i Stavanger. Force Improved Oil & Gas Recovery har etablert en nettverksgruppe for å sette søkelyset på maksimal utvinning fra modne felt på sokkelen. På dette seminaret er det to hovedtema: hvor finnes den gjenværende oljen, og hvilke metoder må til for å hente ut reservene.

Oljedirektoratet ser på EOR som et svært viktig område. Vi må samarbeide med både industri og forskningsmiljø for å få implementert EOR på norsk sokkel. Gode diskusjoner og kunnskapsutveksling gjennom disse seminarene er viktig for en optimal oljeutvinning, både for modne felt og nye utbygginger, sier Arne Holhjem, direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

Force er et samarbeidsforum for økt utvinning og mer effektiv leting. Oljedirektoratet er sekretariat for Force. 44 av selskapene som er representert på norsk sokkel er medlemmer i Force.

 

Oppdatert: 04.11.2013