Økt EOR-satsing i Force-regi

04.11.2013 På et Force-seminar 6. og 7. november skal petroleumsingeniører utveksle erfaringer med EOR-prosjekter på felt samt dele ideer og ny kunnskap.

EOR Competence Building Workshop arrangeres i Stavanger. Seminaret skal styrke kompetansen innen EOR (Enhanced Oil Recovery).

Det er et mål å få til etablering av profesjonsnettverk på tvers av selskapene som er representert. På seminaret skal erfaringene fra Snorre-feltet, Foam Assisted Water-Alternating-Gas og Silicate Field Pilot, presenteres. Blant foreleserne er forskningsdirektør Arne Skage, Universitetet i Bergen og Tore Blaker, Statoil.

  • For påmelding og informasjon, se lenke: http://www.force.org/Seminars/EOR-Competence-Building-workshop/

14 november arrangerer Force endagsseminaret Late Life – Max Recovery i Stavanger. Force Improved Oil & Gas Recovery har etablert en nettverksgruppe for å sette søkelyset på maksimal utvinning fra modne felt på sokkelen. På dette seminaret er det to hovedtema: hvor finnes den gjenværende oljen, og hvilke metoder må til for å hente ut reservene.

  • For påmelding og informasjon, se lenke: http://www.force.org/Seminars/Expanded-opportunities-with-gravity-and-subsidence-monitoring/

Oljedirektoratet ser på EOR som et svært viktig område. Vi må samarbeide med både industri og forskningsmiljø for å få implementert EOR på norsk sokkel. Gode diskusjoner og kunnskapsutveksling gjennom disse seminarene er viktig for en optimal oljeutvinning, både for modne felt og nye utbygginger, sier Arne Holhjem, direktør for teknologi, miljø og økt utvinning i Oljedirektoratet.

Force er et samarbeidsforum for økt utvinning og mer effektiv leting. Oljedirektoratet er sekretariat for Force. 44 av selskapene som er representert på norsk sokkel er medlemmer i Force.

 

Oppdatert: 07.02.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).