Geologiske navn endelig på norsk

02.05.2013 Navnene på jordens geologiske tidsaldre er oversatt til norsk, og gjort tilgjengelig i en offisiell, internasjonalt godkjent utgave.

- Det har lenge versert ulike norske betegnelser på de geologiske tidsaldrene. Men nå foreligger endelig en godkjent liste, sier Harald Brekke, seniorgeolog i Oljedirektoratet og leder av Norsk stratigrafisk komité (NSK).

Oljedirektoratet har deltatt i arbeidet med oversettelsen, som ble satt i gang på initiativ av Norsk geologisk forening. Den står bak boka «Landet blir til – Norges geologi», som kommer i ny utgave i løpet av året.

Redaksjonen for boka utarbeidet et forslag til navnetabell, som Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse, Oljedirektoratet, Norsk polarinstitutt og Språkrådet gav innspill til.  På grunnlag av dette ble så «Internasjonal kronostratigrafisk tabell» (versjon 2013-01) utarbeidet av NSK og Den internasjonale stratigrafiske kommisjon (ICS), og godkjent som den internasjonalt gjeldende norske oversettelsen av den engelske originalen.

- NSK retter en stor takk til alle involverte for at den internasjonale standarden nå kan tas i bruk på norsk av industrien, akademia, forvaltningen og det norske geomiljøet ellers, sier Brekke.

Den nye utgaven av «Landet blir til» blir det første verket som tar i bruk den norske tidsskalaen. Tabellen blir også lagt ut på ICS’ hjemmeside, i godt selskap med den engelske originalen og tilsvarende, offisielle oversettelser til kinesisk, japansk, fransk, spansk, portugisisk og baskisk.

 

Oppdatert: 02.05.2013

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.