Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Geologiske navn endelig på norsk

02.05.2013 Navnene på jordens geologiske tidsaldre er oversatt til norsk, og gjort tilgjengelig i en offisiell, internasjonalt godkjent utgave.

- Det har lenge versert ulike norske betegnelser på de geologiske tidsaldrene. Men nå foreligger endelig en godkjent liste, sier Harald Brekke, seniorgeolog i Oljedirektoratet og leder av Norsk stratigrafisk komité (NSK).

Oljedirektoratet har deltatt i arbeidet med oversettelsen, som ble satt i gang på initiativ av Norsk geologisk forening. Den står bak boka «Landet blir til – Norges geologi», som kommer i ny utgave i løpet av året.

Redaksjonen for boka utarbeidet et forslag til navnetabell, som Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse, Oljedirektoratet, Norsk polarinstitutt og Språkrådet gav innspill til.  På grunnlag av dette ble så «Internasjonal kronostratigrafisk tabell» (versjon 2013-01) utarbeidet av NSK og Den internasjonale stratigrafiske kommisjon (ICS), og godkjent som den internasjonalt gjeldende norske oversettelsen av den engelske originalen.

- NSK retter en stor takk til alle involverte for at den internasjonale standarden nå kan tas i bruk på norsk av industrien, akademia, forvaltningen og det norske geomiljøet ellers, sier Brekke.

Den nye utgaven av «Landet blir til» blir det første verket som tar i bruk den norske tidsskalaen. Tabellen blir også lagt ut på ICS’ hjemmeside, i godt selskap med den engelske originalen og tilsvarende, offisielle oversettelser til kinesisk, japansk, fransk, spansk, portugisisk og baskisk.

 

Oppdatert: 02.05.2013