Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Gir ut ny bulletin

18.11.2013 NPD Bulletin 10 er et manuskript om stratigrafiske undersøkelser av mellom til øvre lags geologi på hele norsk sokkel, på land i Danmark, på Svalbard og sokkelen øst for Grønland.

Undersøkelsene tar for seg sedimenter som er avsatt for mellom 35 og 2,5 millioner år siden. Manuskriptet er interaktivt.

Detaljerte stratigrafiske studier av store vannholdige akviferer som er aktuelle for lagring av CO2 og injeksjon av boreslam er noe av det som omfattes av undersøkelsene.

Resultatene av undersøkelsene gir blant annet viktig informasjon til forståelsen av modning og migrasjon av hydrokarboner. Sammenstillingen omfatter undersøkelser som har pågått i Oljedirektoratet i rundt 25 år.

NPD-bulletinene oppsummerer den gjeldende lithostratigrafiske nomenklaturen (navnefortegnelsen) på norsk sokkel. Stratigrafi er den delen av geologien som  omhandler undersøkelse av lagdeling, alder, sammensetning og fordeling av avsatte sedimenter og bergarter. 

 

Oppdatert: 18.11.2013