IEA diskuterer økt oljeutvinning i Stavanger

09.09.2013 9. til 11. september er Oljedirektoratet vertskap for det internasjonale energibyråets (IEA) workshop og symposium om økt oljeutvinning (enhanced oil recovery, EOR) i Stavanger.

EOR-Workshop'en arrangeres hvert år, og det er fjerde gang den er lagt til Norge.

"De rundt 60 deltakerne kommer fra forsknings- og universitetsmiljøer rundt om i verden," sier Mariann Dalland, sjefingeniør i OD og Norges representant i IEAs råd (executive committee) for økt utvinning.

"Vi deler kunnskap og knytter kontakter med folk og kompetansemiljøer. Det er nyttig! Historisk sett vet vi at disse møtene har ført til internasjonalt forskningssamarbeid."

De to første dagene av arrangementet blir det workshop med presentasjoner. Temaet for symposiet, som avvikles hos OD på onsdagen, er EOR fra laboratorium til felt ("EOR from lab to field"). Der skal blant annet det nye forskningssenteret for økt utvinning presenteres.

 

 

Oppdatert: 09.09.2013