Innsamling av 2D-seismikk

30.07.2013 Kartleggingen av det nye norske havområdet øst i Barentshavet som startet 2012, blir nå videreført. Oljedirektoratet (OD) startet tidlig 29. juli innsamling av 2D-seismikk i Barentshavet nordøst.

Innsamlingen skal etter planen foregå i cirka to og en halv måned. Oljedirektoratet gjennomfører innsamlingen på oppdrag av regjeringen. Det er bare Oljedirektoratet som har anledning til å samle inn seismikk i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet. Innsamlingen er en del av myndighetenes arbeid for å skaffe oversikt over potensielle petroleumsressurser på norsk sokkel.

Innsamlingen, som er en 2D-seismisk innsamling, foregår med seismikkfartøyet Artemis Atlantic operert av selskapet Dolphin Geophysical.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00 

 

Artemis Atlantic 

Seismikkfartøyet Artemis Atlantic

 

Oppdatert: 30.07.2013