Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Installasjon av PRM-system på Snorrefeltet

15.11.2013 I sommer er det blitt installert seismiske lyttekabel på Snorrefeltet. Når kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, er den svært sårbar for tråleaktivitet og annen ytre påvirkning.

Arbeidet med å ferdigstille tildekkingen starter opp igjen til sommeren 2014 og forventes ferdig vinteren 2015. Det henstilles om å unngå tråleaktivitet området i denne perioden. Det aktuelle området ligger innenfor 61°31´N - 61°26´N og 2°17´E - 2°4´E. Vaktfartøyet Asper Victoria vil være til stede.

PRM (Permanent reservoarmonitorering)er et prosjekt hvor lyttekabel blir lagt ned på havbunnen permanent for å gi oftere og bedre seismisk bilde av forandringer i reservoaret. Kabelen brukes for å skaffe mer kunnskap om reservoaret og dermed gi mulighet til å utvinne mer olje.

Snorrefeltet opereres av Statoil og er lokalisert i blokk 34/4 og 34/7 i Nordsjøen, nordøst for Gullfaks og sørvest for Knarr. Vanndybden i området er omtrent 300 meter.

I sommer ble rundt 250 kilometer kabel lagt på sjøbunnen på Snorrefeltet, men foreløpig er altså ikke alt gravd ned eller dekket med stein slik at den er overtrålbar.


Spørsmål kan stilles direkte til Statoil ved Bjarne Jensen
(E-post: bjajens@statoil.com, Telefon: 911 53 026)

Oppdatert: 10.12.2013