Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Monitorering

18.06.2013 Fra 20. juni til 20. oktober blir det installert seismisk lyttekabel på Snorrefeltet i Nordsjøen. I denne perioden henstilles det om å unngå tråleaktivitet i området.  

I den tiden kabelen ligger på eksponert på sjøbunnen, før den er dekket til, er den svært sårbar for enhver ytre påvirkning. Det henstilles derfor om å unngå tråleaktivitet i området i den aktuelle perioden. Det vil være vaktfartøy tilstede. Det aktuelle området ligger innenfor 61°31´N - 61°26´nord og 2°17´E - 2°4´øst.

Permanent reservoarmonitorering (PRM) er et prosjekt hvor lyttekabel blir lagt ned på havbunnen permanent for å gi oftere og bedre seismisk bilde av forandringer i reservoaret. Kabelen brukes for å skaffe mer kunnskap om reservoaret og dermed gi mulighet til å utvinne mer olje.

Innstallering av PRM-system innebærer at omtrent 250 kilometer kabel vil bli lagt på sjøbunnen før den graves ned, eller dekkes med stein, slik at den er overtrålbar. Kabelen blir lagt ut av fartøyet Maersk Responder og nedgravingen blir operert fra Northern Wave.

Snorrefeltet opereres av Statoil og er lokalisert i blokk 34/4 og 34/7 i Nordsjøen, nordøst for Gullfaks og sørvest for Knarr. Vanndybden i området er rundt 300 meter.

 

Kontaktperson i Statoil:

Asbjørn Johnsen, telefon: 905 30 196

Oppdatert: 19.06.2013