Ny veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser

24.06.2013 Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- og energidepartementet har utarbeidet en veileder for gjennomføring av seismiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel.

Hensikten er å sikre et godt samarbeid mellom fiskeriinteresser og petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

 

 

Oppdatert: 24.06.2013