Nytt sokkelkart

05.08.2013 Nå kan du laste ned eller bestille papirversjon av Oljedirektoratets nye sokkelkart.

Kartet "Den norske kontinentalsokkel" viser blant annet alle felt, funn, tildelte områder og områder åpnet for leting per 21. juni 2013.

Sokkelkartet gir også en oversikt over alle utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Hele kartet eller utsnitt av kartet kan lastes ned i pdf- eller gif-format.

Oppdatert: 16.06.2015