Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD gjennomfører brukerundersøkelse

22.08.2013 Oljedirektoratet (OD) vil vite mer om hva viktige aktører i vår omverden mener om arbeidet vi gjør, og vil derfor gjennomfør en brukerundersøkelse.

Undersøkelsen rettes mot ODs viktigste brukere, samarbeids-partnere og interessenter.

Agenda Kaupang skal tilrettelegge og gjennomføre undersøkelsen på vegne av OD. Utvalgte personer vil bli kontaktet og bedt om å svare på spørsmål om OD. Svarene vil bli behandlet konfidensielt, og OD har ikke mulighet til å se svarene til den enkelte respondent.

Undersøkelsen blir et viktig bidrag i den videre utviklingen av OD. Vi vil på forhånd rette en takk til alle som bidrar.

 

Oppdatert: 22.08.2013