Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

OD-medarbeider disputerer

13.02.2013 Prøveforelesningen og disputasen finner sted på geologisk institutt i Oslo fredag 15 februar. Med dette blir Van Thi Hai Pham Oljedirektoratets første medarbeider med doktorgrad innenfor CO2-injeksjon.

Tittelen på doktorgradsarbeidet er CO2-storage – Simulations for forecasting the effects and behavior of injection in geological formations, simulering for å kunne forutsi effekten av CO2-injeksjon og hvordan CO2 opptrer i reservoaret. Dette er sentrale elementer når CO2 skal injiseres i undergrunnen, enten for lagring eller til økt oljeutvinning.

Van har arbeidet i OD siden 1. september i 2011, og hun har fullført den doktorgraden hun var i full gang med da hun begynte i direktoratet. Her har hun hatt full jobb ved siden av studiene.

Hun bruker sin kompetanse blant annet i ODs arbeid med kartlegging av mulige lagringsplasser for CO2 på norsk sokkel, og hun har vært med i gruppen som har utarbeidet oversikter over mulige lagringsplasser for CO2 i Nordsjøen og i Norskehavet. Dette arbeidet er presentert i CO2-atlas for hvert havområde. Gruppen arbeider nå med å kartlegge mulige CO2-lager i Barentshavet. I tillegg følger hun opp at ressursene på Trollfeltet, både oljen og gassen – blir ivaretatt på best mulig måte av rettighetshaverne.  Sist, men ikke minst, hun får også god nytte av sin kompetanse i ODs arbeid med reservoarmodellering og –simulering.

Van Thi Hai Pham kom fra sitt fødeland Vietnam til Norge for å studere for nesten åtte år siden. Hun tok en mastergrad på NTNU i Trondheim og ble reservoaringeniør. Så flyttet hun til Oslo og startet på PhD-programmet om CO2-lagring.

Doktorgradsarbeidet består av fem vitenskapelige artikler. Tre er allerede publisert, en er til trykking og den siste er nå antatt.

 

Oppdatert: 14.02.2013