Oljedirektoratet stanser deler av seismisk undersøkelse i Barentshavet

22.04.2013 Oljedirektoratet (OD) har gitt seismikkselskapet TGS muntlig beskjed om øyeblikkelig å avslutte undersøkelsene innenfor de områdene i Barentshavet Sør som er frarådd på grunn av gyting.

Vi har klokken 1300 i dag fått bekreftelse fra TGS på at denne anmodningen er blitt fulgt med umiddelbar virkning.

Undersøkelser etter petroleum som gjennomføres etter en undersøkelsestillatelse eller en utvinningstillatelse meldes til Oljedirektoratet (OD), Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvaret. Tilbakemelding til rettighetshaver på den enkelte undersøkelsesaktivitet som er innmeldt gis fra OD, basert på rådgivende uttalelser fra de øvrige meldingsmottakerne.

I ODs tilbakemelding til TGS av 20.2.2013 på melding om undersøkelse FP13, anbefalte OD at rettighetshaver følger de råd som HI har gitt og hvor det frarådes seismisk datainnsamling for gitte områder i gyteperiodene for henholdsvis torsk og lodde. I tilbakemeldingen ble det presisert at OD ønsket snarlig tilbakemelding dersom frarådingen ikke ble fulgt.

Etter det OD har fått innrapportert, begynte undersøkelsen FP13 i Barentshavet Sør 9.mars 2013. I dag, 22. april, er OD blitt kjent med at undersøkelsen likevel har foregått i enkelte av de områdene som er frarådd på grunn av loddegyting. HI bekrefter at det per dags dato står fast på sin opprinnelige fraråding. OD vil følge opp saken ved å utferdige et stansingsvedtak for den del av undersøkelsen som er planlagt i områder som er frarådd av HI.

 

 

Oppdatert: 22.04.2013