Petroleumsregisteret på ODs Faktasider

01.02.2013 Nå kan du få innsyn og ta utskrifter fra Petroleumsregisteret via Oljedirektoratets Faktasider.

Petroleumsregisteret føres i Oljedirektoratet (OD) basert på egen forskrift om Petroleumsregisteret som er revidert med virkning fra 1. februar 2013. Ifølge forskriften skal rettighetshaver skriftlig melde fra til registerfører dersom det skjer endringer i tillatelsen.

"Lettere innsyn og mulighet til å ta utskrift fra petroleumsregisteret via ODs faktasider er en del av innholdet i de vedtatte endringer i forskrift om Petroleumsregisteret. Det er også en del av arbeidet med å gjøre data lettere tilgjengelig og generell effektivisering av dataflyten som er en prioritert oppgave i OD," sier Jan Bygdevoll, direktør for prognoser, analyser og data i Oljedirektoratet

"Data legges inn i Petroleumsregisteret fortløpende og kopieres daglig ut til faktasidene. Dersom det oppdages åpenbare feil med registeret, er det fint om vi får tilbakemelding så fort som mulig..

Endringer skal meldes for utvinningstillatelser og for tillatelser til transport- og utnyttelsesanlegg. Meldinger og skjøter sendes til Oljedirektoratet.

 

Oppdatert: 16.06.2015