Rapport om årsaker til kostnadsoverskridelser for feltutbygginger

14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel.

Hensikten var å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.

Dette er feltutbygginger på over 10 milliarder kroner der plan for utbygging og drift ble vedtatt i perioden 2006 – 2008. Feltene det gjelder er Skarv, *Yme, Valhall videreutvikling, Tyrihans og Gjøa.

De fleste prosjektene på norsk sokkel ender med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i plan for utbygging og drift (PUD) (+/- 20 prosent), men det er noen prosjekter som har svært store overskridelser.

ODs rapport gjennomgår både prosjekter med store overskridelser og prosjekter som er gjennomført i henhold til tidsplan med kostnader innenfor usikkerhetsspennet.

Rapporten viser også at overskridelser ikke er et særnorsk fenomen. Flere studier viser samme trend internasjonalt.

ODs arbeid avdekker at det særlig er fire forhold ved prosjektgjennomføringen som er viktige for at et prosjekt skal lykkes:

  • Et grundig arbeid i prosjekteringsfasen, altså i tidlig fase. Dette skal danne grunnlag for beslutninger og det videre arbeidet i prosjektet
  • En klar kontraktstrategi som tar hensyn til de viktigste risikoelementene i prosjektet, som for eksempel bruk av ny teknologi og store utstyrskomponenter
  • Grundig prekvalifisering av leverandørene som bidrar i prosjektet
  • God oppfølging av prosjektet fra operatør. Dette er avgjørende uavhengig av hvor i verden byggingen foregår.

Alle prosjektene OD har gjennomgått er gjennomført i en periode med et stramt marked. Det høye aktivitetsnivået er en medvirkende årsak til kostnadsoverskridelsene, men de viktigste årsakene ligger altså i planlegging, kontraktstrategi, oppfølging av leverandører og oppfølging av prosjektene.

Yme, Valhall videreutvikling og Skarv har størst kostnadsoverskridelser. Gjøa og Tyrihans er gjennomført på tid og innenfor usikkerhetsspennet for kostnader som ble presentert i PUD.

Hensikten med det arbeidet som nå er gjort er å trekke lærdom av funnene, både for næringen og for myndighetene.

"Vi mener at erfaringene fra disse prosjektene kan overføres til andre prosjekter. Derfor er det viktig at næringen setter seg inn i funnene i rapporten vår," sier Arne Holhjem, direktør for teknologi, miljø og økt utvinng i OD.

Det er viktig å presisere ansvarsforholdene ved en feltutbygging. Det er rettighetshaverne som har ansvaret for å gjennomfør prosjektet innenfor de rammene som er gitt i PUD. Dette er grunnleggende for vår oppfølging av prosjektene:

"Nå skal vi i OD arbeide oss gjennom funnene og se hvordan dette vil påvirke vårt oppfølgingsarbeid ved feltutbygginger," sier Arne Holhjem.

*Yme-prosjektet er tatt med selv om det opprinnelige investeringsestimatet var under 10 milliarder kroner fordi de endelige investeringene ble høyere enn 10 milliarder. Tyrihans er med fordi utbyggingen ble godkjent av Stortinget sent i 2005.


Kontaktperson:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

 

Oppdatert: 15.10.2013

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.