Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Rapport om årsaker til kostnadsoverskridelser for feltutbygginger

14.10.2013 Oljedirektoratet (OD) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomgått fem feltutbygginger på norsk sokkel.

Hensikten var å avdekke hvorfor enkelte utbygginger kommer i mål på estimert kostnad, mens andre blir svært mye dyrere enn antatt.

Dette er feltutbygginger på over 10 milliarder kroner der plan for utbygging og drift ble vedtatt i perioden 2006 – 2008. Feltene det gjelder er Skarv, *Yme, Valhall videreutvikling, Tyrihans og Gjøa.

De fleste prosjektene på norsk sokkel ender med utbyggingskostnader innenfor usikkerhetsspennet som er angitt i plan for utbygging og drift (PUD) (+/- 20 prosent), men det er noen prosjekter som har svært store overskridelser.

ODs rapport gjennomgår både prosjekter med store overskridelser og prosjekter som er gjennomført i henhold til tidsplan med kostnader innenfor usikkerhetsspennet.

Rapporten viser også at overskridelser ikke er et særnorsk fenomen. Flere studier viser samme trend internasjonalt.

ODs arbeid avdekker at det særlig er fire forhold ved prosjektgjennomføringen som er viktige for at et prosjekt skal lykkes:

  • Et grundig arbeid i prosjekteringsfasen, altså i tidlig fase. Dette skal danne grunnlag for beslutninger og det videre arbeidet i prosjektet
  • En klar kontraktstrategi som tar hensyn til de viktigste risikoelementene i prosjektet, som for eksempel bruk av ny teknologi og store utstyrskomponenter
  • Grundig prekvalifisering av leverandørene som bidrar i prosjektet
  • God oppfølging av prosjektet fra operatør. Dette er avgjørende uavhengig av hvor i verden byggingen foregår.

Alle prosjektene OD har gjennomgått er gjennomført i en periode med et stramt marked. Det høye aktivitetsnivået er en medvirkende årsak til kostnadsoverskridelsene, men de viktigste årsakene ligger altså i planlegging, kontraktstrategi, oppfølging av leverandører og oppfølging av prosjektene.

Yme, Valhall videreutvikling og Skarv har størst kostnadsoverskridelser. Gjøa og Tyrihans er gjennomført på tid og innenfor usikkerhetsspennet for kostnader som ble presentert i PUD.

Hensikten med det arbeidet som nå er gjort er å trekke lærdom av funnene, både for næringen og for myndighetene.

"Vi mener at erfaringene fra disse prosjektene kan overføres til andre prosjekter. Derfor er det viktig at næringen setter seg inn i funnene i rapporten vår," sier Arne Holhjem, direktør for teknologi, miljø og økt utvinng i OD.

Det er viktig å presisere ansvarsforholdene ved en feltutbygging. Det er rettighetshaverne som har ansvaret for å gjennomfør prosjektet innenfor de rammene som er gitt i PUD. Dette er grunnleggende for vår oppfølging av prosjektene:

"Nå skal vi i OD arbeide oss gjennom funnene og se hvordan dette vil påvirke vårt oppfølgingsarbeid ved feltutbygginger," sier Arne Holhjem.

*Yme-prosjektet er tatt med selv om det opprinnelige investeringsestimatet var under 10 milliarder kroner fordi de endelige investeringene ble høyere enn 10 milliarder. Tyrihans er med fordi utbyggingen ble godkjent av Stortinget sent i 2005.


Kontaktperson:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

 

 

Oppdatert: 15.10.2013