Ressursregnskapet for 2012

01.03.2013 I ressursregnskapet for 2012 estimeres de totale utvinnbare petroleumsressursene til 13,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm 3 ) oljeekvivalenter (o.e.).

Nytt område i Barentshavet sørøst og sokkelen rundt Jan Mayen er ikke inkludert i ressursregnskapet, som er oppdatert per 31. desember 2012.

Les mer:

 

 

Oppdatert: 17.06.2015