Ressurstall for Barentshavet sørøst og Jan Mayen

26.02.2013 Oljedirektør Bente Nyland presenterer for først gang anslag for olje- og gassressurser i Barentshavet sørøst og i havområdene ved Jan Mayen. Det skjer i Alta 27. februar klokken 15.00.

Ressurser i disse områdene har ikke vært en del av ressursestimatet for norsk sokkel. Estimatet for uoppdagede ressurser på norsk sokkel vil derfor bli oppjustert.

Oljedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen samlet inn seismiske data i Barentshavet sørøst og rundt Jan Mayen. Kartleggingen ble påbegynt i 2011 og fullført i 2012. De innsamlede dataene er blitt prosessert og tolket.

 

 

Oppdatert: 26.02.2013