Sedimentologi og sekvensstratigrafi tema på Force-seminar

05.12.2013 Sedimentologi og sekvensstratigrafi er tema på Force-seminaret "Advances in sedimentology and sequence stratigraphy with applications to the Norwegian shelf" i Stavanger 10. og 11. desember.

Seminaret dekker emner som spenner over et vidt spekter, og interessen er stor:

"Til tross for at vi ikke har markedsført det veldig, har interessen vært stor. Det skyldes nok at vi har populære tema på dagsordenen," sier Bjørn Kåre Bryn, geolog i Centrica Energi og medansvarlig for programmet på dette Force-seminaret.

Fortsatt er det noen ledige plasser igjen, interesserte kan melde seg på på nettstedet til Force.

Foredragsholderne kommer fra internasjonale universitetsmiljøer og fra oljeselskapene. John Holbrook fra Texas Christian University presenterer nytenking innenfor sekvensstratigrafi, mens Ron Steel fra University of Austin snakker om Force-inspirerte studier. Morten Ahlborn og Lars Stemmerik fra Universitetet i København presenterer sekvensstratigrafi i karbonater.

Foredragene fra oljeselskapene dekker både klastisk og karbonatstratigrafi, med eksempler som spenner geografisk fra Nordsjøen til Barentshavet, og med tema som omhandler både play modeller, prospekter, funn og  produserende felt.

"Et foredrag er fra  Complex Flow Design om determinsitisk modellering av gravitasjonsstrømmer, et foredrag basert på blotninger på Grønland. Sist, men ikke minst, blir det kjernevisninger begge dagene," sier Bryn.

"Alle de store selskapene på norsk sokkel er med i samarbeidsforumet Force (Forum for reservoir engineering and exploration technology cooperation). Forumet er unikt i verdenssammenheng. Force har ambisjon om å få fram muligheter for økt oljeutvinning og å få til samarbeid på tvers av utvinningstillatelsene," sier Eva Halland, som er geolog i Oljedirektoratet og leder for Force-sekretariatet.

Bjørn Kåre Bryn påpeker at det er viktig å utveksle erfaring mellom oljeselskapene og fasilitere jevnlige foredrag og arbeidsmøter for å gi næring til kompetansen til petroleumsmiljøene:

"Dette er et forum der kunnskapsmiljøene møtes på tvers av tilhørighet – her er Oljedirektoratet, universiteter, leverandører og oljeselskaper fra inn- og utland. Jeg har gode erfaringer med å være med i Force."

Han legger til at det er viktig at noen har anledning til å ta et tak for å få til attraktive arrangementer – og at selskapene er villige til å dele informasjon og kunnskap, så framt temaene ikke berører emner der det finnes direkte konkurranse dem imellom.

"Force sin eksistens er basert på at tilbudet er attraktivt for deltakerne, og så langt synes jeg at det har vært en suksess!" sier Bryn.

 

Oppdatert: 28.04.2014

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.