Sedimentologi og sekvensstratigrafi tema på Force-seminar

05.12.2013 Sedimentologi og sekvensstratigrafi er tema på Force-seminaret "Advances in sedimentology and sequence stratigraphy with applications to the Norwegian shelf" i Stavanger 10. og 11. desember.

Seminaret dekker emner som spenner over et vidt spekter, og interessen er stor:

"Til tross for at vi ikke har markedsført det veldig, har interessen vært stor. Det skyldes nok at vi har populære tema på dagsordenen," sier Bjørn Kåre Bryn, geolog i Centrica Energi og medansvarlig for programmet på dette Force-seminaret.

Fortsatt er det noen ledige plasser igjen, interesserte kan melde seg på på nettstedet til Force.

Foredragsholderne kommer fra internasjonale universitetsmiljøer og fra oljeselskapene. John Holbrook fra Texas Christian University presenterer nytenking innenfor sekvensstratigrafi, mens Ron Steel fra University of Austin snakker om Force-inspirerte studier. Morten Ahlborn og Lars Stemmerik fra Universitetet i København presenterer sekvensstratigrafi i karbonater.

Foredragene fra oljeselskapene dekker både klastisk og karbonatstratigrafi, med eksempler som spenner geografisk fra Nordsjøen til Barentshavet, og med tema som omhandler både play modeller, prospekter, funn og  produserende felt.

"Et foredrag er fra  Complex Flow Design om determinsitisk modellering av gravitasjonsstrømmer, et foredrag basert på blotninger på Grønland. Sist, men ikke minst, blir det kjernevisninger begge dagene," sier Bryn.

"Alle de store selskapene på norsk sokkel er med i samarbeidsforumet Force (Forum for reservoir engineering and exploration technology cooperation). Forumet er unikt i verdenssammenheng. Force har ambisjon om å få fram muligheter for økt oljeutvinning og å få til samarbeid på tvers av utvinningstillatelsene," sier Eva Halland, som er geolog i Oljedirektoratet og leder for Force-sekretariatet.

Bjørn Kåre Bryn påpeker at det er viktig å utveksle erfaring mellom oljeselskapene og fasilitere jevnlige foredrag og arbeidsmøter for å gi næring til kompetansen til petroleumsmiljøene:

"Dette er et forum der kunnskapsmiljøene møtes på tvers av tilhørighet – her er Oljedirektoratet, universiteter, leverandører og oljeselskaper fra inn- og utland. Jeg har gode erfaringer med å være med i Force."

Han legger til at det er viktig at noen har anledning til å ta et tak for å få til attraktive arrangementer – og at selskapene er villige til å dele informasjon og kunnskap, så framt temaene ikke berører emner der det finnes direkte konkurranse dem imellom.

"Force sin eksistens er basert på at tilbudet er attraktivt for deltakerne, og så langt synes jeg at det har vært en suksess!" sier Bryn.

 

Oppdatert: 28.04.2014