Seismikkinnsamlingen i Barentshavet avsluttet

22.10.2013 17. oktober avsluttet Oljedirektoratet innsamlingen av 2D-seismikk i det nye norske havområdet nordøst i Barentshavet.

Til sammen er 13 200 kilometer seismikk samlet inn.

"Operasjonen er gått over all forventning, vi er veldig fornøyde," kommenterer prosjektleder Lars Jensen.

Innsamlingen har pågått siden 28. juli med Artemis Atlantic. Til sammen har fartøyet vært i operasjon i 82 dager.

Kartleggingen av det nye norske havområdet nordøst i Barentshavet startet i fjor. OD har samlet inn seismikk på oppdrag fra regjeringen. Innsamlingen er en del av myndighetenes arbeid for å få bedre oversikt over mulige olje- og gassressurser på norsk sokkel.

De seismiske dataene er fortløpende blitt overført til et dataprosesseringssenter for videre prosessering. I tiden framover skal de tolkes av Oljedirektoratets geologer.

”Områdene som er undersøkt i sommer er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, og vi vet lite om undergrunnen der. Kartleggingen vil gi oss viktig kunnskap om disse delene av sokkelen,” sier Sissel Eriksen, letedirektør i OD.


Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Artemis Atlantic

Artemis Atlantic 

 

Oppdatert: 22.10.2013