Selger seismikk

21.06.2013 I 2011 og 2012 samlet Oljedirektoratet inn 2D seismikk i Barentshavet sørøst og ved Jan Mayen.

De seismiske prosesserte dataene selges samlet som én pakke.

Seismikkpakken vil også inneholde eldre reprosessert 2D seismikk fra Barentshavet sørøst som ble samlet inn i 1974 og 1976 og reprosessert i 1992 (cirka 2160 kilometer).

Prisen på seismikkpakken er 12 millioner kroner pluss merverdiavgift, jf. kjøpsbetingelsene. Dataene distribueres av DISKOS. Administrasjonskostnader kommer i tillegg og vil bli fakturert av DISKOS distributør etter gjeldende prisliste.

Bestilling foretas ved å fylle ut bestillingsskjema som sendes til OD. Ved signering av bestillingsskjema godtas kjøpsbetingelsene.

 

Område Under-
søkelse
Type År Størrelse
Barents-
havet SØ
NPD-BA-11 2D 2011 11 748 km
Barents-
havet SØ
NPD1201 2D 2012 6 881 km
Jan Mayen NPD-JM-11 2D 2011 3 135 km
Jan Mayen NPD1202 2D 2012 9 954 km

 

Seismikk

 

 

Oppdatert: 06.12.2013