Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

Oljedirektoratets prognoser viser høy aktivitet i neste femårsperiode, og totalproduksjonen ventes å ligge omtrent på samme nivå som i 2012. I fjor ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. 41 letebrønner ble avsluttet. Det største oljefunnet er 7220/7-1 «Havis» i Barentshavet, som planlegges utbygd sammen med 7220/8-1 «Skrugard», som ble funnet i 2011. Begge disse funnene har bidratt sterkt til den store interessen for Barentshavet, som blant annet kommer til syne gjennom søknadene i 22. konsesjonsrunde som ble lyst ut i 2012.

"Høy oljepris, høy funnsuksess og høyt aktivitetsnivå stiller også høye forventninger til næringen. Disse forventningene er nedfelt i oljemeldingen og handler nettopp om å gjøre funn, bygge ut funnene og ikke minst å øke utvinningen fra felt i drift," sier oljedirektør Bente Nyland.

I Nordsjøen har både Statoil og Lundin boret flere avgrensningsbrønner til storfunnet Johan Sverdrup. Dessuten har Statoil gjort et gassfunn, 2/2-21 «King Lear» sør i Nordsjøen, og Wintershall gjorde et interessant oljefunn i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i den nordlige delen av Nordsjøen.

Ressursene i de nye funnene er beregnet til 132 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), dette tilsvarer 58 prosent av produksjonen i 2012.  Leting

Per i dag er det 16 feltutbygginger i gang på norsk sokkel. I tillegg har selskapene varslet at de planlegger å sende inn ytterligere rundt 20 planer for utbygging og drift (PUD) de kommende to årene. Dette gir et høyt investeringsnivå. Investeringene - eksklusive leting - ventes å bli ca 157 milliarder kroner i 2013, og de antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder i 2017. Dette gir en årlig vekst på ca fem prosent. En stor del av kostnadsveksten kommer fra boring fra flyttbare borerigger.

Petroleumsproduksjonen er ventet å gå litt ned i 2013 for å stige igjen i 2014 – og deretter holde seg på samme nivå i perioden fram til 2017. Den uventede nedgangen i oljeproduksjon i 2012 ble mer enn kompensert av det rekordhøye gassalget, og i kommende femårsperiode vil gass stå for om lag halvparten av petroleumssalget fra sokkelen.

I 2012 hadde Oljedirektoratet en gjennomgang av de uoppdagede ressursene. Dette arbeidet, sammen med nye funn og revurdering av tidligere ressursanslag har gitt en økning i de totale ressursene på sokkelen - fra 13,1 til 13,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tallet inkluderer olje og gass som er solgt og levert.

"Økningen i ressursanslaget og nye, store funn viser at norsk sokkel fortsatt byr på overraskelser, og at det god grunn til fortsatt optimisme på vegne av olje- og gassvirksomheten i Norge," sier Bente Nyland.

 

Oppdatert: 16.01.2013

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).