Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2012 - pressemeldinger

11.01.2013 I 2012 ble det satt salgsrekord for norsk gass, men oljeproduksjonen gikk ned mer enn ventet. Likevel gir nye lønnsomme funn og rekordmange utbygginger de nærmeste årene grunnlag for langsiktig verdiskaping.

Oljedirektoratets prognoser viser høy aktivitet i neste femårsperiode, og totalproduksjonen ventes å ligge omtrent på samme nivå som i 2012. I fjor ble det gjort 13 nye funn, fem i Nordsjøen, fem i Norskehavet og tre i Barentshavet. 41 letebrønner ble avsluttet. Det største oljefunnet er 7220/7-1 «Havis» i Barentshavet, som planlegges utbygd sammen med 7220/8-1 «Skrugard», som ble funnet i 2011. Begge disse funnene har bidratt sterkt til den store interessen for Barentshavet, som blant annet kommer til syne gjennom søknadene i 22. konsesjonsrunde som ble lyst ut i 2012.

"Høy oljepris, høy funnsuksess og høyt aktivitetsnivå stiller også høye forventninger til næringen. Disse forventningene er nedfelt i oljemeldingen og handler nettopp om å gjøre funn, bygge ut funnene og ikke minst å øke utvinningen fra felt i drift," sier oljedirektør Bente Nyland.

I Nordsjøen har både Statoil og Lundin boret flere avgrensningsbrønner til storfunnet Johan Sverdrup. Dessuten har Statoil gjort et gassfunn, 2/2-21 «King Lear» sør i Nordsjøen, og Wintershall gjorde et interessant oljefunn i brønn 35/9-7 «Skarfjell» i den nordlige delen av Nordsjøen.

Ressursene i de nye funnene er beregnet til 132 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.), dette tilsvarer 58 prosent av produksjonen i 2012.  Leting

Per i dag er det 16 feltutbygginger i gang på norsk sokkel. I tillegg har selskapene varslet at de planlegger å sende inn ytterligere rundt 20 planer for utbygging og drift (PUD) de kommende to årene. Dette gir et høyt investeringsnivå. Investeringene - eksklusive leting - ventes å bli ca 157 milliarder kroner i 2013, og de antas å stige jevnt til om lag 190 milliarder i 2017. Dette gir en årlig vekst på ca fem prosent. En stor del av kostnadsveksten kommer fra boring fra flyttbare borerigger.

Petroleumsproduksjonen er ventet å gå litt ned i 2013 for å stige igjen i 2014 – og deretter holde seg på samme nivå i perioden fram til 2017. Den uventede nedgangen i oljeproduksjon i 2012 ble mer enn kompensert av det rekordhøye gassalget, og i kommende femårsperiode vil gass stå for om lag halvparten av petroleumssalget fra sokkelen.

I 2012 hadde Oljedirektoratet en gjennomgang av de uoppdagede ressursene. Dette arbeidet, sammen med nye funn og revurdering av tidligere ressursanslag har gitt en økning i de totale ressursene på sokkelen - fra 13,1 til 13,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette tallet inkluderer olje og gass som er solgt og levert.

"Økningen i ressursanslaget og nye, store funn viser at norsk sokkel fortsatt byr på overraskelser, og at det god grunn til fortsatt optimisme på vegne av olje- og gassvirksomheten i Norge," sier Bente Nyland.

 

Oppdatert: 16.01.2013