Feltutbygginger

11.01.2013 Det er levert inn et betydelig antall planer for utbygginger og drift (PUD) i 2012: Seks i Nordsjøen og to i Norskehavet. Av disse ble fire i Nordsjøen og to i Norskehavet godkjent av myndighetene før årsskiftet.

Nordsjøen

De godkjente er Total-opererte 30/7-6 «Martin Linge» (tidligere «Hild»), som ble påvist allerede i 1978. Reservoarene inneholder gass under høyt trykk og høy temperatur, og det er også påvist olje. Feltet er planlagt utbygd med en fast produksjonsinnretning.

Videre er 16/1-8 «Edvard Grieg» (tidligere «Luno») godkjent utbygd med en fast innretning. Det blir det første store utbyggingsprosjektet i Norge for Lundin. Innretningen skal også sluttbehandle produksjonen fra Ivar Aasen.   

I tillegg er det godkjent tre planer med undervannsutbygging: Marathon-opererte «Bøyla» som skal knyttes opp mot Alvheim, Statoil-opererte «Svalin» som knyttes opp mot Grane, og «Jette» som knyttes opp mot Jotun. «Jette» er det første utbyggingsprosjektet til Det norske oljeselskap. Planen ble levert i 2011.

De to PUDene som ennå ikke er godkjent er for Statoil-opererte 15/5-1 «Dagny» og Det norske-opererte 16/1-9 «Ivar Aasen» (tidligere «Draupne»), som skal samordnes med «Edvard Grieg». Begge disse er planlagt utbygget med faste produksjonsinnretninger.


Norskehavet

I januar 2012 ble planen for Statoil-opererte «Skuld» godkjent. Feltet skal produsere olje fra tre bunnrammer som er knyttet opp til Norne-skipet.

Planen for gasskompresjon på havbunnen på det Statoil-opererte Åsgard-feltet ble godkjent i mars 2012. Det skal installeres kompressorer på havbunnen som skal øke utvinningen fra feltene Mikkel og Midgard. Åsgard gasskompresjon representerer ny teknologi som kan bidra til å øke gassutvinningen og forlenge levetiden på andre felt.

I tillegg er det nylig levert PUD for gass- og kondensatfunnet 6707/10-1 «Aasta Hansteen» (tidligere kjent som «Luva»), om lag 140 kilometer nord for Nornefeltet. Gassen herfra er planlagt transportert sørover til Nyhamna i Møre og Romsdal i en gassrørledning, som skal bygges med så stor kapasitet at den også kan ta gassen fra andre utbygginger i området.

Plan for anlegg og drift (PAD) for denne rørledningen, kalt Polarled, ble også levert i januar i år.


Flere utbygginger framover

Oljeselskapene legger opp til å levere om lag 20 planer for utbygging og drift i de neste to årene. Av disse kan det komme cirka ti i Nordsjøen, seks i Norskehavet og to i Barentshavet, hvor det ikke har blitt godkjent noen PUD siden Goliat i 2009.

 

Oppdatert: 11.01.2013