TFO 2013 - utlysning

15.02.2013 Olje- og energidepartementet har 15. februar 2013 lyst ut TFO 2013, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist for TFO 2013 er onsdag 11. september 2013 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2014.

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er utvidet med flere blokker i Norskehavet siden TFO 2012. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden mellom utlysning og søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhånds­definerte området på ODs interaktive faktakart.

Les mer:

Oppdatert: 16.06.2015