Tilbod om andelar

12.06.2013 Olje- og energidepartementet har sendt ut tilbud om nye utvinningsløyve i 22. konsesjonsrunde på norsk sokkel. 29 selskap fikk tilbod om deltaking i 24 nye utvinningsløyve.

Fire av løyva ligg i Norskehavet og tjue i Barentshavet.

Utlysningsrunden er den desidert mest omfattande som har vore i Barentshavet.

"Det er tydeleg at mange ønskjer å leite i Barentshavet, for interessa frå industrien har vore høg. Mange selskap får også tilbod om andelar, seier Sissel Eriksen, som er direktør for leiting i Oljedirektoratet.

Ho påpeiker at det er viktig med mangfald, nye idear og nytenking når Barentshavet skal utforskast vidare:

"Selskapa får tilbod om andelar i så å seie alle delar av Barentshavet som er opna for petroleumsverksemd, og fleire ulike leitemodellar skal testast. Dette blir spennande!

Førebuingane til runden byrja 2. november 2011, då Olje- og energidepartementet inviterte oljeselskapa til å nominere blokker dei meinte burde vere med i utlysinga. Runden vart lyst ut 26. juni i fjor, med søknadsfrist 4. desember.


Kontaktperson i Oljedirektoratet:
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51876100

 

Oppdatert: 12.06.2013

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.