Tildelinger av andeler TFO 2012

25.02.2013 Nye utvinningstillatelser i TFO 2012 ble endelig tildelt 8. februar 2013. Oljedirektoratets faktasider og faktakart og shapefiler er oppdatert med de nye utvinningstillatelsene.

Siden tilbudene om andeler gikk ut 15. januar, er det gjort noen små endringer i tildelt prosentandel og arbeidsprogram for et par av utvinningstillatelsene.

 

Oppdatert: 25.02.2013