Ventelister til Force-konferanse

28.01.2013 Det er lange ventelister til Force-konferansen "Norway- East Greenland conjugate margins", som arrangeres hos Oljedirektoratet i 30. og 31. januar.

Force er et samarbeidsforum mellom norske myndigheter og oljeselskapene på norsk sokkel. Hensikten med Force er å dele kunnskap om økt olje- og gassutvinning (IOGR) og forbedret leting (IE). Onsdag og torsdag denne uken arrangeres konferansen om regional strukturgeologi «Norway – East Greenland conjugate margins» hos Oljedirektoratet. Konferansen er fulltegnet og det er for første gang i Force-sammenheng opprettet venteliste for deltakere som ikke har fått plass.

«Interessen har vært overveldende. Vi har fylt lokalet som rommer 150, og vi har oppimot 20 på venteliste.» sier Sidsel Kruse Lindsø. Hun er letegeolog i Noreco, nestformann i strukturgeologi gruppen i Force, og leder av programkomiteen for konferansen.

Årets konferanse fokuserer på den regionale strukturgeologien som dekker den norske marginen fra Vøringbassenget og nordover til Svalbard. Den norske marginen sees i sammenheng med den geologiske utviklingen på den grønlandske marginen.

"Det er ikke alltid at selskapene har ressurser til eller prioriterer regionale studier. Derfor har vi forsøkt å dekke det store bildet og trekke frem de seneste forskningsresultater, slik at deltakere skal få et faglig relevant løft."

Temaene for konferansen har medlemmene i programkomiteen foreslått og diskutert seg frem til, under stor innflytelse av geologenes ulike bakgrunn. Målet har vært å skape et bredt engasjement.

Dagen starter med et inspirerende foredrag om de overordnede platetektoniske bevegelser av Trond Torsvik (Universitetet i Oslo). Harald Brekke (Oljedirektoratet) er hovedtaler.

Arbeidet i Force er basert på frivilling engasjement hos myndigheter og selskapene. Samarbeidet i programkomiteen har vært veldig bra – både mellom selskaper og myndigheter og mellom enkeltpersoner, ifølge Lindsø.

Lindsø er opprinnelig dansk og har tidligere jobbet i Sørøst- Asia, og med denne bakgrunn sier hun videre at hun ser samarbeidet mellom norske myndigheter og oljeselskapene som ganske unikt. 

"Det er faktisk en av grunnene til at jeg har valgt å jobbe i Norge. Myndighetene her er sterke og ønsker å fremme samarbeid og kunnskapsdeling. Når man deler kunnskap, kan andre ta det med seg og bygge videre på det. Det tjener alle på" sier hun.

"Vi planlegger flere nettverksarrangementer for ytterligere å styrke samarbeidet i strukturgeologi gruppen under Force," sier Ine Gjeldvik, som har vært ODs representant i programkomiteen.

  • Les mer om programmet og foredragsholderne >> 

 

 

Oppdatert: 10.02.2022

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).