App-en scorer høyt

05.03.2014 App-en Oil facts fikk meget god omtale i den årlige kåringen Farmandprisen.

Juryen skriver at den «lar seg imponere over informasjonsmengden som er gjort tilgjengelig i denne omfattende, brukervennlige og nyttige app-en» fra Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet. Kun Miljødirektoratets app Miljøstatus er rangert høyere.

Klassen Beste nytteapp er ny i Farmand-sammenheng. Farmandprisen har tradisjonelt vært forbeholdt årsrapporter og nettsteder.

Juryen skriver at Oil facts bidrar med mye interessant og nyttig informasjon som det ellers er tidkrevende å finne fram til. Den er tilpasset personer som allerede besitter et høyt kunnskapsnivå om den norske oljenæringen. Imidlertid «oppdaget vi ganske fort at den også bør egne seg meget godt for lærere, skolelever, studenter og andre interesserte, enten de er på jakt etter kjapp eller grundig faktainformasjon.»  På minussiden trekker juryen fram at søkefunksjonen er en skuffelse.

Nye versjoner av Oil facts tilpasset Android- og Windows phone er under utvikling. Lansering er planlagt i april.

 

Oppdatert: 05.03.2014

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).