Boringen i Norskehavet avsluttet

13.06.2014 Oljedirektoratets grunne boringer vest i Norskehavet ble avsluttet den 9. juni. Tre hull ble boret på Mørerandhøgda, 293 kilometer nordvest av Kristiansund.

Det dypeste hullet ble avsluttet 170 meter under havbunnen. Boringene ble utført av selskapet Fugro Seacore med fartøyet Greatship Manisha, på 2130 meters vanndyp. Borehullet ble delvis kjerneboret og elektriske logger målt. Prøvematerialet blir nå analysert videre.

Hovedmålet med toktet var å ta kjerneprøver av skråstilte reflektorer som sees dypere enn 130 meter under havbunnen.

Resultater av boringene gir viktig informasjon om den geologiske utviklingen av Norskehavsbassenget, som ble dannet som følge av aktiv havbunnsspredning mellom dagens Grønland og Norge.

Foreløpige resultater viser at de skråstilte reflektorene består av vulkanske avkjølingsbreksjer (hyaloklastitt), dannet ved hurtig avkjøling av lava som kommer i kontakt med havvann.

Oppdatert: 13.06.2014