CO2-lagring på tapetet i Stavanger

29.04.2014 I forrige uke var 100 deltakere fra 15 land på workshop i Stavanger for å diskutere spørsmål rundt sikker håndtering og lagring av CO2.

Workshopen var i regi av European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), og målgruppen var forskere og eksperter fra akademia og industrien, myndigheter og beslutningstakere. Temaet var siste nytt innen lagring av CO2 i undersjøiske reservoarbergarter samt diskutere og dele kunnskap og erfaringer fra prosjekter rundt om i verden.

Oljedirektoratets arbeid med å kartlegge lagringsmulighetene for CO2 på norsk sokkel ble presentert i tre foredrag og på tre plakater. Rita Sande Rød, som har jobbet som geolog i OD i tre år, vant prisen for beste plakat.

Eva Halland, prosjektleder for Oljedirektoratets (OD) CO2-atlas, presenterte kartleggingen av norsk sokkel på workshopen-en.

Kartleggingen har pågått i fire år, og tre atlas – over henholdsvis Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet – er produsert. Det fjerde, et samleatlas, er nå i trykken.

Halland påpekte i sitt foredrag at fangst og lagring av CO2 er en vesentlig del av den totale reduksjonen som er nødvendig dersom en skal ha en sjanse til å nå togradersmålet:

"Dersom ingenting blir gjort, blir det vanskelig å nå målet. Håndtering og lagring av CO2 dreier seg like mye om politikk, økonomi og regulering som om forskning og teknologi."

Halland gjennomgikk hva som må være på plass fra myndighetens og selskapenes sidefor å kunne starte med lagring av CO2. Ifølge Halland er det kontroll på den teknologiske biten:

"Vi vet at det er mulig å få til sikker lagring og transport av CO2 – det har vi gode eksempler på fra norsk sokkel. Spørsmålet er om det er industriell og politisk vilje til å gå i gang – for eksempel sette i gang piloter eller prosjekter."

Jasminka Mujezinovic og Fritjof Riis, begge geologer i OD, holdt foredrag på konferansen. Mujezinovic snakket om lagring av CO2 i Barentshavet og en studie på Bjarmelandsplattformen. Riis presenterte den regionale forståelsen av lagring av CO2 i saline akviferer samt metodikken OD har utviklet for å karakterisere steder for lagring.

Oppdatert: 29.04.2014