Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

Hensikten med det elektroniske skjemaet er å forenkle prosedyrene for både søkerne og ODs frigivningskomite.

Kjerner, væsker og borekaks fra lete- og produksjonsbrønner frigis to år etter at en brønn er avsluttet. Oljeselskaper, konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner som ønsker å ta prøver av det frigitte materialet fra Oljedirektoratet har fram til nå søkt per epost. Det er ikke lenger mulig.

"Mange av søknadene manglet vesentlig informasjon. Dermed ble det en unødig lang og kronglete prosess å behandle dem, " sier Robert W. Williams, som er geolog og blant de seks medlemmene i ODs frigivningskomite.

Søknadene som ble sendt på epost til OD måtte inneholde en prosjektbeskrivelse og informasjon om prøvetyper, prøvestørrelse og intervaller for hver brønn som ble søkt på.

Det nye systemet forenkler prosessen ved å begrense søkerens valgmuligheter til bare tilgjengelige brønner, intervaller og prøvetyper.

Obligatoriske felt må fylles ut før søknaden kan sendes – prosjektbeskrivelse (maksimum 400 ord), antall gram per prøve, antall prøver i det gitte intervallet, analyser prøvene brukes til osv.

Søkeren kan også legge ved filer som kan være av interesse i forbindelse med prosjektet. Det kan være salgsbrosjyrer, detaljerte prosjektbeskrivelser eller andre dokumenter som kan være nyttige for å vurdere prosjektets behov for geologisk prøvemateriale.

Frigivningskomiteen legger vekt på om undersøkelsen vil bidra til å øke forståelse av geologien på sokkelen når en søknad vurderes. Tilgang til ODs prøver forutsetter at prosjektet har nytteverdi og er relevant i forhold til leting, utbygging og produksjon. Størrelsen på prøven og antall avgjøres på grunnlag av hvor mye materiale OD har i forhold til prosjektets behov.

Williams forteller at ODs frigivningskomite mottok 92 søknader i fjor. Til nå i år (per 9. september) har komiteen mottatt 65 søknader.

"Vi har inntrykk av at interessen øker når det er lyst ut konsesjonsrunder, samt når nye områder på norsk sokkel åpnes for petroleumsvirksomhet," kommenterer han.

Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oljedirektoratets kjernevisningsrom
Fra venstre: Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oppdatert: 08.12.2015

Siste nyheter

Inviterer til nytt kurs for næringen
08.02.2023 Den norske modellen innebærer samspill mellom myndigheter og olje- og gassnæringen.
Boreløyve for brønnbane 25/4-15
06.02.2023 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbane 25/4-15, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.