Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

Hensikten med det elektroniske skjemaet er å forenkle prosedyrene for både søkerne og ODs frigivningskomite.

Kjerner, væsker og borekaks fra lete- og produksjonsbrønner frigis to år etter at en brønn er avsluttet. Oljeselskaper, konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner som ønsker å ta prøver av det frigitte materialet fra Oljedirektoratet har fram til nå søkt per epost. Det er ikke lenger mulig.

"Mange av søknadene manglet vesentlig informasjon. Dermed ble det en unødig lang og kronglete prosess å behandle dem, " sier Robert W. Williams, som er geolog og blant de seks medlemmene i ODs frigivningskomite.

Søknadene som ble sendt på epost til OD måtte inneholde en prosjektbeskrivelse og informasjon om prøvetyper, prøvestørrelse og intervaller for hver brønn som ble søkt på.

Det nye systemet forenkler prosessen ved å begrense søkerens valgmuligheter til bare tilgjengelige brønner, intervaller og prøvetyper.

Obligatoriske felt må fylles ut før søknaden kan sendes – prosjektbeskrivelse (maksimum 400 ord), antall gram per prøve, antall prøver i det gitte intervallet, analyser prøvene brukes til osv.

Søkeren kan også legge ved filer som kan være av interesse i forbindelse med prosjektet. Det kan være salgsbrosjyrer, detaljerte prosjektbeskrivelser eller andre dokumenter som kan være nyttige for å vurdere prosjektets behov for geologisk prøvemateriale.

Frigivningskomiteen legger vekt på om undersøkelsen vil bidra til å øke forståelse av geologien på sokkelen når en søknad vurderes. Tilgang til ODs prøver forutsetter at prosjektet har nytteverdi og er relevant i forhold til leting, utbygging og produksjon. Størrelsen på prøven og antall avgjøres på grunnlag av hvor mye materiale OD har i forhold til prosjektets behov.

Williams forteller at ODs frigivningskomite mottok 92 søknader i fjor. Til nå i år (per 9. september) har komiteen mottatt 65 søknader.

"Vi har inntrykk av at interessen øker når det er lyst ut konsesjonsrunder, samt når nye områder på norsk sokkel åpnes for petroleumsvirksomhet," kommenterer han.

Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oljedirektoratets kjernevisningsrom
Fra venstre: Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oppdatert: 08.12.2015

Siste nyheter

Tildeling: To selskap får tilbud om areal for lagring av CO2
05.10.2022 I dag har to selskap fått tilbud om letetillatelse til lagring av CO2 i ett areal på norsk del av Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 16/2-23 S
03.10.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 16/2-23 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Havbunnsmineraler: Analysene av prøvene er tilgjengelige
30.09.2022 Nå kan du laste ned analyser fra Oljedirektoratets datainnsamling knyttet til sulfidavsetninger.
Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).