Enklere å søke om å få ta geologiske prøver

22.09.2014 Nå er det mulig å søke om tillatelse til å ta prøver av kjerner, borekaks eller væsker fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel via et elektronisk skjema.

Hensikten med det elektroniske skjemaet er å forenkle prosedyrene for både søkerne og ODs frigivningskomite.

Kjerner, væsker og borekaks fra lete- og produksjonsbrønner frigis to år etter at en brønn er avsluttet. Oljeselskaper, konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner som ønsker å ta prøver av det frigitte materialet fra Oljedirektoratet har fram til nå søkt per epost. Det er ikke lenger mulig.

"Mange av søknadene manglet vesentlig informasjon. Dermed ble det en unødig lang og kronglete prosess å behandle dem, " sier Robert W. Williams, som er geolog og blant de seks medlemmene i ODs frigivningskomite.

Søknadene som ble sendt på epost til OD måtte inneholde en prosjektbeskrivelse og informasjon om prøvetyper, prøvestørrelse og intervaller for hver brønn som ble søkt på.

Det nye systemet forenkler prosessen ved å begrense søkerens valgmuligheter til bare tilgjengelige brønner, intervaller og prøvetyper.

Obligatoriske felt må fylles ut før søknaden kan sendes – prosjektbeskrivelse (maksimum 400 ord), antall gram per prøve, antall prøver i det gitte intervallet, analyser prøvene brukes til osv.

Søkeren kan også legge ved filer som kan være av interesse i forbindelse med prosjektet. Det kan være salgsbrosjyrer, detaljerte prosjektbeskrivelser eller andre dokumenter som kan være nyttige for å vurdere prosjektets behov for geologisk prøvemateriale.

Frigivningskomiteen legger vekt på om undersøkelsen vil bidra til å øke forståelse av geologien på sokkelen når en søknad vurderes. Tilgang til ODs prøver forutsetter at prosjektet har nytteverdi og er relevant i forhold til leting, utbygging og produksjon. Størrelsen på prøven og antall avgjøres på grunnlag av hvor mye materiale OD har i forhold til prosjektets behov.

Williams forteller at ODs frigivningskomite mottok 92 søknader i fjor. Til nå i år (per 9. september) har komiteen mottatt 65 søknader.

"Vi har inntrykk av at interessen øker når det er lyst ut konsesjonsrunder, samt når nye områder på norsk sokkel åpnes for petroleumsvirksomhet," kommenterer han.

Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oljedirektoratets kjernevisningsrom
Fra venstre: Odd Bakke Kristiansen, Dag Bering, Robert Williams, Ida Margrete Meling, Christian Magnus og Jan Stenløkk.

Oppdatert: 08.12.2015